| HOME PAGE | BASILICA MARIA A. | SAN GIOVANNI BOSCO | CAPPELLA PINARDI |
| S. FRANCESCO DI SALES | CAMERETTE | A.D.M.A. | RIVISTA MARIA A. | C. S. D. M. | INFO VALDOCCO |

    RODZINA SALEZJANSKA


Od ks. Bosko biorą swój początek liczne grupy apostolskie, które w różny sposób pracują dla zbawienia młodzieży.

Oprócz Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założył on osobiście Instytut Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych i Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, które to grupy, choć obdarzone specyficznym odrębnym powołaniem, żyjąc tym samym duchem i we wzajemnej jedności, kontynuują posłannictwo rozpoczęte przez Księdza Bosko.
Razem z nimi i innymi grupami powstałymi w późniejszym czasie tworzymy Rodzinę Salezjańską...Byli Wychowankowie należą do niej z tytułu otrzymanego wychowania./
                              
Z Konstytucji salezjańskich 5

NAZWA

TOŻSAMOŚ
ZAŁOŻYCIEL

KRAJ I ROK

CHARAKTERPOSŁAN-NICTWA

SALEZJANIE

KS. BOSKO

SDB
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Św. Jan Bosko
Włochy
1859
Ewangelizacja i wychowanie młodzieży
STOWARZY-SZENIE

MARYI WSPOMOŻYCIELKI

ADMA
Stowarzyszenie publiczne i kościelne
Św. Jan Bosko
Włochy
1869
Wychowanie dziewcząt
CÓRKI MARYI

WSPOMOŻYCIELKI

FMA-
CMW
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Św. Jan Bosko i Maria Mazzarello
Włochy
1872
Educazione delle giovani
WSPÓŁPRA-COWNICY SALEZJAŃSCY
CC.SS
Stowarzyszenie publiczne wiernych
ŚW. Jan Bosko
Włochy
1876
Świadectwo ewangeliczne
BYLI WYCHOWANKOWIE/

WYCHOWANKI SDB

EX.
DB
Stowarzyszenie świeckie o zasięgu światowym
Błogosławiony Filip Rinaldi
Włochy
1878
Zachowanie i pogłębienieSalezjańskich zasad wychowaw-czych
APOSTOŁKI ŚWIĘTEJRODZINY
ASF
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Kard. Józef Guarino
Włochy
1889
Wychowanie młodzieży do formowania rodzin chrześcijań-skich
CÓRKI NAJŚWIĘT-

SZYCH SERC JEZUSA I MARYI

HH.SS.
CC.
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Błogosławiony Ludwik Variara
Kolumbia

1905

Ewangelizacja ubogich, zwłaszcza trędowatych
WYCHOWANKI/WYCHO-WANKOWIE CMW
EX.
FMA
Stowarzyszenie świeckie o zasięgu światowym
Błogosławiony Filip Rinaldi
Włochy
1908
Zaangażowanie na rzecz dowartościowa-nia i rozwoju osoby
OCHOTNICZKI

KS. BOSKO

VDB
Instytut świecki na prawie papieskim
Błogosławiony Filip Rinaldi
Włochy
1917
Osobiste świadectwo (bez życia we wspólnocie)
ZGROMADZENIE Ś

W. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 CSMA
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Padre B. Markiewich
Polska 1921
Wychowanie młodzieży, dobra prasa, powołania
SALEZJANKI OBLATKI NAJŚ

W. SERCA P.J

SOSC
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Mons. Józef Cognata
Włochy 1933
Ewangelizacja i promocja ubogich parafii
SIOSTRY MIŁOSIER-

DZIA Z MIYAZAKI

CSM
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Ks. AntoniCavoli SDB
Japonia 1937
Ewangelizacja poprzez dzieła miłosierdzia
SIOSTRY SŁUŻEBNICE NIEPOKALA-

NEGO SERCA MARYI

SIHM
Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym
Mons. Gaetano Pasotti
Tailandia
1937
Służba na rzecz kościołów lokalnych w duchu misyjnym
SIOSTRY JEZUSA

MŁODZIEŃCA

HJA
Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym
Mons. Vicente Priante
Brazylia 1938
Ewangelizacja w kościołach partykularnych
SIOSTRY MISJONARKI MARYI WSPOMOŻYCIELKI
MSMHC
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Mons. Stefano Ferrando
India 1942
Apostolat misyjny wśród kobiet i dziewcząt
SIOSTRY MARYI

NIEPOKALA-NEJ

SMI
Zgromadzenie zakonne na prawie papieskim
Mons. Louis La Ravoire Morow
India 1948
Apostolat w wioskach i w miastach
CÓRKIGODNOŚCI KRÓLEW-

SKIEJMARYI NIEPOKALA-NEJ

DQMI
Świecki InstytutDiecezjalny
Padre Carlo Della Torre
Tailandia
1954
Apostolat w wioskach i w miastach
Duszpasterstwo młodzieżowe

CÓRKIBOSKIEGOZBAWICIELA
HDS
Zgromadzenie na prawie papieskim
Mons. Pedro A. Aparicio
El Salvador
1956
Wychowanie chrześcijańskie dziewcząt i młodzieży żeńskiej
STOWARZY-SZENIE DAMAS SALESIANAS
ADS
Stowarzyszenie prywatne wiernych
Padre Miguel Gonzales
Venezuela
1968
Działalność społeczna i ewangelizacja
SWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTALEGO
 TR
2000
Ruch kościelny
Padre Sabino Palumbieri
Italia 1984
Świadectwo Wielkanocy
Stowarzyszenie publiczne wiernych
CDB
Stowarzyszenie publiczne wiernych
Ks. Egidio Viganò
Italia 1994
Skupienie uwagi na młodych, powołania i misje| HOME PAGE | BASILICA MARIA A. | SAN GIOVANNI BOSCO | CAPPELLA PINARDI |
| S. FRANCESCO DI SALES | CAMERETTE | A.D.M.A. | RIVISTA MARIA A. | C. S. D. M. | INFO VALDOCCO |

Visit Nr.