ADMA online - Polski - 2015 | Casa Madre TORINO-VALDOCCO, Italia

 ADMA | STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI |  
Internet:
  
HOME PAGE  
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino-Valdocco, Italia - ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it | E-Mail: pcameroni@sdb.org

ADMA ON LINE  2015              |           Komunikat Miesieczny          |           16 sierpnia 2015

Numer specjalny                                                           

VII Światowy Kongres Maryi Wspomożycielki 
Turynie i na Colle Don Bosco - 6  - sierpnia 2015

“Hic domus mea, inde gloria mea – Z domu Maryi do naszych domów”

VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, jednego z wielkich wydarzeń – którego organizatorem jest Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki (ADMA) – jakiego zapragnęła Rodzina Salezjańska, by uczcić Dwusetlecie urodzin Księdza Bosko.
Kongres, którego mottem jest “Hic domus mea, inde gloria mea – Z domu Maryi do naszych domów”, chce wskazać na matczyną obecność Maryi, Matki Kościoła i Wspomożycielki chrześcijan, w przeżywaniu piękna bycia rodziną. 
“Ksiądz Bosko ma jeszcze dzisiaj wiele do powiedzenia rodzinom” – mówią organizatorzy. “Jego historia, jego system wychowawczy i jego duchowość bazują na duchu rodziny, który zrodził się na Valdocco i rozwinął przez zawierzenie Maryi. A poza tym, temat tego Kongresu pozostaje w szczególnej harmonii z obecną drogą Kościoła, który poświęcił dwa synody tematowi rodziny; temat ten znalazł się także w centrum licznych katechez papieża Franciszka”. 

Logo Kongresu chce wyrazić te założenia w swoich trzech elementach:

  • Bazylika na Valdocco symbolizuje charyzmatyczne centrum Rodziny Salezjańskiej, jego ducha i jego misję; 
  • Maryja Wspomożycielka wyraża żywą i skuteczną obecność Maryi w historii Księdza Bosko i ruchu, który od niego wziął swój początek;
  • Rodzina jako miejsce obecności Jezusa i Maryi, odnawiające zaangażowanie na rzecz wychowania i ewangelizacji.

 Dom Generalny - Oficjalny hymn inspirowany tematem
VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki

Tytuł hymnu Wspomożycielka rodzin. Refren i zwrotki mówią o ikonie biblijnej Ofiarowania Jezusa w świątyni, kiedy to wypełniają się obietnice Boże w spotkaniu pokoleń, które reprezentują Symeon i Anna. Jest to historia łaski, która dociera także do naszych dni na drodze wiary i w dziele wychowawczym, które wyszło z Valdocco, z domu Maryi, z którego chce dzisiaj rozejść się Jej chwała na rodziny: Nad twoim domem powiew Ducha; mówiłaś, o Matko, do serca księdza Bosko, z twojego domu rozejdzie się przesłanie: niczym rosa orzeźwij rodziny”.
Autorem tekstu i muzyki jest ks. Domenico Macchetta, kapłan, kompozytor i muzyk, który od początku lat osiemdziesiątych mieszka w Bairo Canavese (TO) w Bractwie Nazaretu, wspólnocie zakonnej przez niego założonej, którą kieruje. Aranżacja w językach włoskim, hiszpańskim i angielskim jest dziełem Marco Falubby, zaś w języku portugalskim uczyniła to Wspólnota “Canção Nova”, jedna z grup Rodziny Salezjańskiej.
Tekst, partytura i wersja MP są dostępne na stronie Kongresu:
http://www.congressomariaausiliatrice2015.org Testo - Testo - Lyrics Canto MP3 - Canto MP3 - Song MP3 ITA ESP ENG POR Spartito - Puntuación - Music Sheet

6 sierpnia, “PalaRuffini” - Turynie.

Rozpoczęcie VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki

“Stajemy się osobami, przebywając w rodzinie, wzrastając z mamą i tatą, oddychając ciepłem domu, które jest prawdziwym gniazdem i kolebką życia. To w rodzinie otrzymujemy imię i nazwisko, a więc naszą godność. Rodzina jest miejscem przyjaźni, uczuć, przestrzenią intymności, w którym nabywa się sztuki dialogu i międzyosobowej komunikacji”. Te słowa ks. Ángel Fernández Artime wypowiedział w przemówieniu, które skierował w czasie ceremonii otwarcia VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki, która miała miejsce w dniu wczorajszym, 6 sierpnia, po południu w “PalaRuffini” w Turynie.
Przemówienie Przełożonego Generalnego było najważniejszym punktem tej ceremonii otwarcia, która była poprzedzona innymi, ważnymi aktami: powitalnymi przemówieniami animatora duchowego Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA) – ks. Pierluigiego Cameroniego, ks. Eusebio Muñoza, delegata Przełożonego Generalnego ds. Sekretariatu Rodziny Salezjańskiej oraz prezesa  “ADMA Primaria” – Tullio Lucca, który pojawił się na scenie ze swoją rodziną, a także – świadectwem Liliany Cosi.
Wyjątkowo poruszająca była animacja Hymnu Kongresu, przygotowana przez ks. Dominco Macchetta i zrealizowana przez młodzież i dzieci z ADMY. Następnie przedstawiono symbole Kongresu, którym towarzyszyła lektura snu ks. Bosko o ustanowieniu Bazyliki (Hic Domus Mea inde Gloria Mea), wszystko w modlitewnej  oprawie prowadzonej przez ks. Erino Leoni.
Następnie wiele barw i emocji wnieśli młodzi tancerze z klasycznej grupy baletowej “Cosi-Stefanescu”, którzy wystąpili z przedstawieniem “Wesele w Kanie”, z muzyką George Enescu i choreografią Marinel Stefanescu.
Na koniec głos zabrał ks. Á.F. Artime, który już w chwili pojawienia się w “PalaRuffini”, został powitany gorącymi oklaskami, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki – Matki Yvonne Reungoat.
W swoim wystąpieniu Przełożony Generalny przypomniał, że ten Kongres już poprzez hasło, które mu towarzyszy: “Hic domus mea, inde gloria mea – Z domu Maryi do naszych domów” chce wskazać na macierzyństwo Maryi, Matki Kościoła i Wspomożycielki chrześcijan, w przeżywaniu piękna bycia rodziną”. Następnie powiedział o trudnościach, jakie aktualnie przeżywa rodzina, która jest “przesiąknięta wszędzie elementami kryzysu” i “zaniedbana przez polityków tego społeczeństwa, którego przecież jest fundamentalną komórką”. Podkreślił również świadectwo służby i komunii, jakie dają liczne rodziny chrześcijańskie.
Potem wskazał na centralne miejsce tego tematu dla Rodziny Salezjańskiej: “Ksiądz Bosko ma dzisiaj wiele do powiedzenia rodzinie: jego historia, jego system wychowawczy i jego duchowość zasadzają się na duchu rodzinnym, który zrodził się na Valdocco i rozwinął w zawierzeniu Maryi”. Stąd też nie mogło zabraknąć odniesienia do Matusi Małgorzaty, która była prawdziwą matką dla setek chłopców i główną twórczynią tego ducha rodzinnego, który charakteryzował Oratorium na Valdocco.
“Dla nas, Rodziny Salezjańskiej, życie w rodzinie nie oznacza zwyczajnie strategicznego wyboru duszpasterskiego, dzisiaj tak koniecznego, ale sposób realizacji naszego charyzmatu i element, który należy uprzywilejować w naszej misji apostolskiej” – powiedział na koniec

7 sierpnia, “PalaRuffini” - Turynie.
Po uroczystej inauguracji, w drugim dniu zgłębiano aspekty duchowości i apostolatu w kontekście rodziny. Rozpoczęto Eucharystią, której przewodniczył arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia. Następnie miała miejsce “lectio biblica”, którą wygłosił ks. Patrizio Rota Scalabrini, oraz świadectwa związane z tematem rodziny. Drugi dzień Kongresu rozpoczął się Eucharystią w intencji rodzin, której przewodniczył arcybiskup Turynu Cesare Nosiglia, który wskazał na rodzinę jako na “fundamentalną ostoję naszego społeczeństwa i naszego jutra. Koniecznie trzeba przywrócić zadumę nad tajemnicą obecną w każdej rodzinie. […] W rodzinie dokonuje się nauczanie życia, tak bezpośrednie, że korzysta się ze Słowa Bożego, a także tego ludzkiego, jakie rodzice przekazują swoim dzieciom, potwierdzając, że chrześcijaninem staje się w rodzinie”. I po przypomnieniu, w jaki sposób Matusia Małgorzata wychowywała Księdza Bosko do uczuciowości, abp Nosiglia zakończył: “Rodziny, miejcie zaufanie, ponieważ zostałyście uprzywilejowane przez Boga, i przeżywajcie z radością wiarę w waszych domach”. 
 Także w przedpołudniowym czasie obrad ks. Patrizio Rota Scalabrini z diecezji Bergamo wygłosił konferencję na temat “Ofiarowanie Jezusa w świątyni – Z pokolenia na pokolenia rozchodzi się Jego miłosierdzie”. Wychodząc od Ewangelii św. Łukasza, ks. Rota Scalabrini położył akcent na prawach i rodzinie: “Być posłusznym prawu nie jest dla Maryi i Józefa zadośćuczynieniem prostemu legalizmowi, ale umieszczeniem u podstaw swoich wyborów woli Bożej. […]  Dla wierzącego dziecko jest zawsze darem i nosicielem nadziei, zakorzenionej w dobrej obietnicy Bożej”. “Rodzina z Nazaretu – powiedział na zakończenie prelegent – przekazuje cenną prawdę: posłuszeństwo i wolność, ponieważ wolność jest dla służby, a rodzina jest kolebką i pierwszą szkołą, w której uczymy się tej prawdy”.
Po wystąpieniu ks. Roty miały miejsce świadectwa, które przedstawili Piergiorgio i Mariagrazia Giordani w ramach tematu “Czcigodny Attilio Giordani, mąż i ojciec”. Dzieci czcigodnego Sługi Bożego Attilio Giordaniego wspominały swojego ojca: “Życie ojca było bardzo proste, nie było w nim nadzwyczajnych wydarzeń. […] Zawsze domagał się od nas i swoich młodych, byśmy w życiu dokonywali wyborów, byśmy nie zbaczali z drogi, poświęcili się czemuś. […] Centrum jego życia stanowiła wiara i był przekonany, nie potrzeba wiele słów, aby o niej zaświadczyć: samo życie powinno być najważniejszym słowem”.
Przedpołudniowy czas obrad zakończył się dzieleniem “doświadczeniami życia”, co uczynili członkowie wspólnoty “Cancao Nova”, Paola Mancini z “ADMA Corea” i kilku młodych z “ADMA Primaria”.
Popołudnie drugiego dnia rozpoczęła Adoracja Eucharystyczna, a po niej prelekcję na temat “Z pokolenia na pokolenia: z domu na Valdocco do naszych domów” wygłosiła siostra Piera Ruffinatto, która przywołała początki działalności Księdza Bosko, podkreślając, że “doświadczenie związane z rodziną Jana, chociaż było znaczone smutkiem z powodu przedwczesnej śmierci ojca, było kamieniem milowym, na którym oparł budowlę swojego życia osobistego, czyniąc ją potem paradygmatem dla stylu wychowawczego jego dzieł, które nazywał zawsze domami, a nie intytutami czy internatami. Istotnie, oddychało się w nich “duchem rodzinnym”, tj. takim stylem relacji, które charakteryzowały się przyjęciem, gościnnością, zaufaniem, intymnością, opieką, towarzyszeniem, wsparciem, darmową miłością oraz przebaczeniem okazywanym i otrzymywanym”.
Także po południu niektóre “doświadczenia życia” poprzedziły słowa pozdrowienia i “słówko na dobranoc” Matki Yvonne Reungoat, Przełożonej Generalnej Córek Maryi Wspomożycielki: “Nie można nieść radości i nadziei innym, jeśli nie posiada się ich w swojej głębi; są to dwie rzeczywistości, które po raz wtóry wskazują na związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością: radość wypływa z doświadczenia wewnętrznej miłości Boga, towarzyszącej zawsze życiu każdej osoby, każdego narodu, całej ludzkości; ta nadzieja otwiera się na przyszłość, stąd też jesteśmy pewni/pewne, że ta miłość Boga nie przestanie towarzyszyć każdemu nowemu pokoleniu, ponieważ Bóg jest wierny”.

sobota 8 sierpnia - Turynie “PalaRuffini” - Valdocco
Trzeci dzień obrad, sobota 8 sierpnia, rozpoczął się Jutrznią Maryjną, po której miała miejsce konferencja teologiczna na temat“Rodzina kolebką miłości i życia”, którą wygłosił ks. Roberto Carelli. Nawiązując do ofiarowania Jezusa w świątyni, prelegent podkreślił “generatywną funkcję” i „zadanie wychowawcze” rodziny, stwierdzając, że „wychowanie jest naturalną formą rozwoju pokolenia, a także pierwszym i niezbywalnym zadaniem rodziców, którzy są pierwszymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci, a są wychowawcami właśnie z tego powodu, że są rodzicami. […] Tak więc wychowanie w kluczu generatywnym oznacza, że każda inna instytucja wychowawcza powinna zawsze inspirować się sposobami wychowania, matczynymi i ojcowskimi, w rodzinie. W tym świetle trzeba postrzegać najpiękniejsze zadanie rodziców i wszystkich prawdziwych wychowawców: nieść Boga i prowadzić do Boga, a dokładnie – nieść Jezusa i prowadzić do Jezusa.
Następnie Lodovica Maria Zanet, pracująca w Postulaturze generalnej zajmującej się procesami beatyfikacyjnymi i kanonizacyjnymi w Rodzinie Salezjańskiej, przybliżyła “sylwetki rodzin, które przeszły do historii świętości salezjańskiej, a które były szczególne doświadczone”, podkreślając, że “chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania rodziny jako rzeczywistości harmonijnej, charakterującej się współistnieniem przedstawicieli różnych pokoleń, jednak owo przejście «z domu Maryi do naszych domów» jest często bardzo wycierpiane, jak to potwierdzają także ostatnie przypadki, które zostały odnotowane w kronikach, a nawet reformy legislacyjne”. Prelegentka przypomniała również, że do historii świętości salezjańskiej przeszły również rodziny doświadczone cierpieniem, począwszy od rodziny samego Księdza Bosko.
W dalszej części dnia przeniesiono się do Domu Macierzystego na Valdocco, gdzie po południu Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii ku czci Maryi Wspomożycielki.  9 sierpnia – Colle don Bosco
uroczystości zakończenia VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki
“Podnieść się i jeść”

To, co można było wyciągnąć z czytania Ewangelii z dnia, bardzo dobrze pasowało do doświadczenia salezjańskiego, poprzez które w tym roku dwusetlecia urodzin Świętego zechciano go uczcić także tym Kongresem, ukazując centralne miejsce Maryi w jego historii. Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime powiedział w swojej homilii o obrazku, jaki Ksiądz Bosko wręczył swoim chłopcom, kiedy chciał wskazać na dwa punkty oparcia na drodzie wiary: Eucharystia i Matka Jezusa. Ale jeszcze coś wypływa z tego: “Cały glob ziemski jest podtrzymywany przez te dwie kolumny” – podkreślał Ksiądz Bosko, tzn., że cała historia ludzka bazuje na Maryi, która potrafiła uratować ludzkość, podporządkowaną Szatanowi, kiedy zgodziła się zostać matką Zbawiciela, i na całkowitym oddaniu Syna, które odnawia się w Eucharystii. Zaproszeniem, jakie jest kierowane także dzisiaj pod adresem salezjanów, jest właśnie owo “podnieść się”,  nabranie odwagi do stawienia czoła wyzwaniom związanym z wychowaniem w naszym czasach, podtrzymanie kreatywności pedagogicznej, czyniąc to z entuzjazmem. A także “jeść”, tj. karmić głęboką motywację swojego zaangażowania duchowym pokarmem ołtarza i podtrzymać w ten sposób siły na trudy drogi.
Ks. Ángel Fernández Artime zapowiedział najbliższe spotkanie o zasięgu światowym: VIII Światowy Kongres Maryi Wspomożycielki, który odbędzie w Argentynie w sierpniu 2019 r. Bardzo wiele racji przemawia za wyborem tego miejsca: ziemia pierwszej salezjańskiej wyprawy misyjnej, z niej pochodzi papież Franciszek, charakteryzuje się poza tym pełną otwartością ze strony lokalnej Rodziny Salezjańskiej, która chce zorganizować to wydarzenie. A ponadto, przypadnie wtedy 150. rocznica założenia Stowarzyszenia ADMA, a oba sanktuaria – Matki Bożej w Luján i “María Auxiliadora” w Almagro – są gotowe być kontynuatorami tej szczególnej pobożności salezjańskiej.
Uroczystość zakończyła się gorącym podziękowaniem za zorganizowanie Kongresu i pod adresem ekipy ludzi młodych i dorosłych “w niebieskich koszulkach z napisem staff”, do których zwrócił się Przełożony Generalny, doceniając ich wielką dyspozycyjność i skuteczność, co zapewniło doskonały przebieg całego Kongresu. “Była to praca prosta i pokorna” – zauważył ks. Ángel Fernández Artime, co zostało nagrodzone długimi i spontanicznymi brawami w świątyni Księdza Bosko, które odezwały się ponownie, kiedy przemówił ks. Pier Luigi Cameroni. “Czuliśmy się rzeczywiście prowadzenie pewna ręka Maryi przez cały okres przygotowania  Kongresu, który został przygotowany przez rodziny dla rodzin” podkreśla Tullio Lucca Prezydent ADMY, “wzruszam się wspominając zaangażowanie i poświęcenie wielu rodzin współpracujących w przygotowaniu święta, które oddając swój czas wymyśliły i z ogromna radością zrealizowały Kongres, a który niech się stanie owocnym ziarnem ewangelizacji”. Powiedzieć o “cudzie”, nawiązując do wydarzenia, które odbyło się w 150. rocznicę położenia kamienia węgielnego pod Bazylikę Maryi Wspomożycielki na Valdocco. “Wszystkie przygotowania przebiegły bardzo dobrze, pomimo niepewności, jakie mieliśmy: istotnie, chodziło o to, by połączyć ze sobą przez cztery dni osoby, które się nie znały, pochodzące z różnych kontynentów. Pokonaliśmy barierę językową. Wszystko odbyło się w planowanym czasie i we właściwy sposób. Było tak, jak to podoba się Maryi. Ona jest źródłem  równowagi i harmonii”. Taki sam entuzjazm i wyrazy uznania zostały wyrażone przez Matkę Yvonne Reungoat, która jeszcze długo rozmawiała z młodymi po celebracji eucharystycznej.
Przesłanie VII Światowego Kongresu Maryi Wspomożycielki
Jednym z momentów kończących obchody Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko był VII Światowy Kongres Maryi Wspomożycielki – spotkanie Rodziny Salezjańskiej, w którym uczestniczyło ponad 1300 osób z około 50 krajów. Odbywał się w Turynie i na Colle Don Bosco w dniach 6-9 sierpnia. Zadaliśmy kilka pytań ks.  Pierluigiemu Cameroniemu, animatorowi duchowemu Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA), grupy należącej do Rodziny Salezjańskiej, będącej organizatorem tego wydarzenia. 
Jaki klimat charakteryzował to spotkanie Rodziny Salezjańskiej?
W świetle motta Kongresu: “Hic domus mea, inde gloria mea. Z domu Maryi do naszych domów” doświadczyliśmy powiewu Ducha Świętego, który wieje z domu Maryi, czyniąc nowe nasze domy i wspólnoty zakonne: w niewymownej radości uczestników; we wdzięczności względem tych, którzy w różny sposób współpracowali w przygotowaniu i realizacji kongresu, co było wyrazem prawdziwego nabożeństwa do Maryi; w prawdzie  mocy modlitwy; w bogactwie treści zaproponowanych w konferencjach; w świadectwach o życiu świętych; w mocnych i poruszających doświadczeniach życia; w kazaniach celebracji eucharystycznych; w pięknie i dbałości o śpiew i modlitwę; w radości braterstwa i przyjaźni; w obecności osób każdej kategorii wiekowej, od niemowląt po starców, co przypominało, że rzeczywiscie miłosierdzie Boże się rozciąga z pokolenia na pokolenie. Doprawdy był to wielki cud Maryi!
Jakie przesłanie wypływa z tego Kongresu?
Przesłanie Kongresu, jakie zostaje teraz przekazane Rodzinie Salezjańskiej w jej różnorodności i wielości grup, jest takie: żyć systemem prewencyjnym, który jest duchowością, pedagogią i stylem relacji w rodzinie i we wspólnotach zakonnych; wzrastać w komplementarności i współpracy pomiędzy powołaniem do małżeństwa i powołaniem do życia konsekrowanego, kapłańskiego i misyjnego; doświadczyć tego, iż prawdziwe duszpasterstwo młodzieżowe rodzi się i rozwija we współpracy z duszpasterstwem rodziny.
Czy Światowy Kongres Maryi Wspomożycielki jest wydarzeniem dla całej Rodziny Salezjańskiej?
Od Kongresu, który odbył się w 2011 r. w Częstochowie, ówczesny przełożony generalny zechciał, aby to wydarzenie było spotkaniem całej Rodziny Salezjańskiej, która znajduje w zawierzeniu się Maryi Wspomożycielce jeden z punktów fundamentalnych swojej tożsamości duchowej i apostolskiej. Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime potwierdził tę opcję i stąd pragnę wyrazić swoje szczególne podziękowanie za jego stałą i ojcowską obecność w każdym dniu i różnych momentach trwania Kongresu oraz jego wskazania. A poza tym, pragnę podziękować wszystkim przełożonym i przedstawicielom grup Rodziny Salezjańskiej, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu.
Jak ocenić doświadczenie związane z Kongresem?
To centralne wydarzenie związane z obchodami Dwusetlecia urodzin naszego Ojca Księdza Bosko było postrzegane przez wszystkich jako wieczernik wytężonej duchowości i głębokiej komunii serc. Chciałbym zachęcić do zapoznania się z wszystkimi zasobami (materiałami Kongresu, filmikami, zdjęciami...), które można znaleźć na stronie:www.congressomariaausiliatrice2015.orge in qualche modo riproporli nei diversi contesti.
Módlmy się, aby Maryja Wspomożycielka, św. Józef, św. Jan Bosko wstawiali się za nami i pomogli dojrzeć ziarnom nadziei i tego, co nowe, a co zostało zasiane w naszych sercach w tych wspaniałych dniach...
Do zobaczenia w Argentynie w 2019 roku na VIII Światowym Kongresie Maryi Wspomożycielki!
Znak i pieczęć Kongresu
W skromnym stylu Maryjnym oraz nieprzewidzianym działaniu Ducha Świętego VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki miał swoje wyjątkowe przedłużenie w poranek 10 sierpnia, prawie jakoby pieczęć doświadczenia, łaski i braterskiej komunii.
Na zakończenie jednej z celebracji eucharystycznej w kościele św. Franciszka Salezego w Turynie na Valdocco został wręczony pewnej rodzinie z Anglii Dyplom włączający ją do ADMY Primaria w Turynie. Chodzi o rodzinę Romy i Davida  Powels z córkami Tania mającą 15 lat i dwunastoletnia Hannah. W ostatnich latach rodzina to propagowała kult Maryi Wspomożycielki  w parafii św.  Tomasza Morusa w Bournemouth, tworząc  grupę ADMA oraz włączając w nią inne rodziny, młodzież i dzieci. Wręczenie Dyplomu przez Prezydenta Stowarzyszenia, p. Tullio Lucca, w obecności opiekuna duchowego ADMY ks. Perluigiego Cameroni, stało się znakiem realizacji hasła Kongresu “Hic domus mea inde gloria mea. Z domu Maryi do naszych domów”. W formie obrazowej Maryja potwierdziła prośbę do niej skierowana słowami hymnu Kongresu: “uczyń rodziny zaczynem życia i oaza radości” ucieleśniając  w nich system prewencyjny ks.Bosko.
Zaskoczenie i wzruszenie stało się udziałem tych którzy zobaczyli na zakończenie w kościele św. Franciszka Salezego malowidło przedstawiające proroczą wizję św. Dominka Savio z 1856 roku, kiedy to Papież przenosi ponownie ogień wiary właśnie do Anglii.

Kraje reprezentowane

Africa
Angola
Benin
Congo
Gabon
Guinea  Ecuatorial
Mali
Senegal
Zambia

Asia
Cina
Corea
Filippine
Giappone
India
Tailandia
Timor Est
Turchia
Vietnam

America
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Guatemala
Haiti
Honduras
Messico
Nicaragua
Perù
Santo Domingo
Stati Uniti
Uruguay
Venezuela

Europa
Francia
Germania
Inghilterra
Italia
Malta
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Ucraina|   HOME PAGE   |    INFO Salesiani DB VALDOCCO    |   Visit Nr.