ADMA online - Polski - 2015 | Casa Madre TORINO-VALDOCCO, Italia

 ADMA | STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI |  
Internet:
  
HOME PAGE  
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino-Valdocco, Italia - ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it | E-Mail: pcameroni@sdb.org

ADMA ON LINE  2015              |           Komunikat Miesieczny          |           24 lipca 2015

Maryja zachęca nas do powracania do Boga

W niedzielę 21 czerwca 2015 Rodzina Salezjańska przeżyła historyczny dzień z wizytą papieża Franciszka w Turynie w związku dwusetleciem urodzin naszego ojca i założyciela księdza Bosko. W szczególności w spotkaniu bardzo rodzinnym w bazylice Maryi Wspomożycielki, papież Franciszek , w świetle swojego doświadczenia , zaprosił nas do nie skrępowania się trzema czystymi miłościami, które znaczyły życie księdza Bosko a które nam zostawił jako dziedzictwo: miłość do Matki Najświętszej, do Eucharystii i do papieża. Miłość do Maryi, która się wyrażała w zawierzeniu synowskim i pełnym zaufaniu a która wspierała działalność odważną na korzyść młodzieży biednej i Kościoła prześladowanego. Miłość do Jezusa Eucharystycznego wyrażona w trosce o liturgię, w praktyce adoracji, z zamiarem prowadzenia młodzieży i ludu Bożego do doświadczania tajemnicy zbawienia . Miłość do papieża i do Kościoła, odczuwana i kochana jako Matka i mistrzyni.
Dla członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki przemówienie papieża Franciszka jest wielkim umocnieniem i mocnym dodaniem otuchy do postępowania na naszej drodze wierności twórczej i radosnej ku księdzu Bosko w świetle snu o dwóch kolumnach.
Z punktu widzenia zbliżającego się VII Międzynarodowego Kongresu Międzynarodowego Maryi Wspomożycielki, który odbędzie się w Turynie i na Colle don Bosco od 6 do 9 sierpnia, pragniemy zobowiązać się do obrony i wspierania wartości rodziny założonej na małżeństwie w czasie w którym dokonuje się przewrotu podstaw współżycia ludzkiego i społecznego(www.mariaausiliatrice2015.org-congresso@admadonbosco.org.). Pragniemy odnowić zaproszenie do wszystkich grup oraz do członkiń Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w rozpoczynaniu nowenny do Maryi Wspomożycielki i czasów adoracji poprzez Kongres, aby stał się chwilą odnowy i wprowadzeniem duszpasterskim oraz duchowym dla całej Rodziny Salezjańskiej. Oby rzeczywiście Maryja Wspomożycielka ze swojego domu promieniowała światłem miłości Boga na nasze domy!
Przeżywamy chwilę dramatyczną dla ludzkości znaczoną przez tyle wojen, przez niszczący terroryzm i przez rozlany niepokój spowodowany wydarzeniem, że ludzie żyją bez Boga.
Maryja jako Matka troskliwa zaprasza nas do nawrócenia serc i do powracania do Boga, aby czynić Boga naszym jutrem i przyszłością dla naszych dzieci. Jedynie w ten sposób doświadczymy pokoju i radości oraz zwyciężmy smutek i rozpacz, która często zamieszkuje serca mężczyzn i niewiast naszego czasu.
Oczekujemy z radością wszystkich tych, którzy przybędą do Turynu na Kongres, aby współuczestniczyć w dniach braterskości i wzrostu apostolskiego pod spojrzeniem naszej matki Maryi Wspomożycielki oraz naszego założyciela księdza Bosko.

Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA
Do Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki Turyn 21 czerwca 2015
(część tekstu przemówienia Papieża Franciszka)

Droga Rodzino Salezjańska, myślałem wiele o sprawie powiedzenia wam…Lecz chciałbym wam powiedzieć o moim doświadczeniu z salezjanami. Moja rodzina jest rodziną mocno złączona z salezjanami. Mój ojciec, zaledwie przybył do Argentyny, udał się do salezjanów w włoskim kościele, do bazyliki Maryi Wspomożycielki, parafii świętego Karola i poznał bardzo wiele…Zatem poznał moją matkę, która zamieszkiwała niewiele metrów dalej i także zostali pobłogosławieni jako nowożeńcy przez pewnego kapłana, który towarzyszył mi i mojemu ojcu całe życie. Pewien misjonarz salezjański z Patagonii, urodzony w Lodi, dzielny człowiek i wielki spowiednik rodziny salezjańskiej. Ja chodziłem spowiadać się u niego, on mnie ochrzcił i wspierał moje powołanie. Wspierał mnie w czasie pójścia do seminarium Towarzystwa Jezusowego.
Stałem się bardzo zobowiązanym wobec rodziny salezjańskiej. Po piątym porodzie moja mama została przez rok sparaliżowana i polecała nas najwięcej wspólnikom salezjańskim. Uczyniła to tam podstawową sprawą i ja nauczyłem się tam kochać Matkę Bożą. Salezjanie ukształtowali mnie do piękna i do pracy, i to jest wasz charyzmat. Z miłością kształtowali uczuciowość, powodowali dojrzewanie uczuciowości chłopców. Pamiętam wielkich spowiedników salezjańskich, miłosiernych, wielkich. Tam w bazylice zawsze było tak wielu.
Lecz potem zmarł mój ojciec, zmarł ten ojciec, ale ja zawsze udawałem się do Maryi Wspomożycielki każdego 24 maja. Zanosiłem kwiaty i modliłem się do Bożej Matki. Jest to jedna rzecz, którą otrzymałem od was.
Lecz jest jedna sprawa, która powoduje mi zawsze myślenie: uczuciowość. Wierzę, że ksiądz Bosko był zdolny wychowywać uczuciowość chłopców, ponieważ miał mamę, która wychowywała jego uczuciowość. Mamę dobrą, uroczą, silną. Z tak wielką miłością wychowała jego serce. Nie można zrozumieć księdza Bosko bez mamy Małgorzaty. Nie można go zrozumieć. Ja się pytam o ile salezjanie dzisiaj i salezjanki, cała rodzina salezjańska kiedy chodzi o wychowanie pewnej dziewczyny dostrzegają tę niewiastę , jak ukształtowała serce syna. I to chciałem podkreślić.
Ale jest inna sprawa. W tym czasie, na końcu Osiemnastego wieku, ten region Włoch był masońskim, wrogiem kapłanów, antyklerykalny, także szatański, także szatański! Turyn był jednym z ośrodków szatańskich, lecz jak wielu świętych wyszło stąd. Zróbcie obliczenia! Pan dał posłannictwo rodzinom tu urodzonym. Dziś polepszyło się tak wiele rzeczy. Jest komputer, tak wiele rzeczy…Lecz położenie młodzieży jest więcej lub mniej takie same. Co zrobił ksiądz Bosko? Pracował z chłopcami, którzy tam byli, bez pracy i bez nauki, na ulicy. Rozjaśnił swoim posługiwaniem. I dlatego tak wielu mówiło o nim. Tam rozjaśnił posłannictwo. „Ci są drugiej klasy, nie można nic uczynić…”Dzisiaj jest takie położenie, że tu we Włoszech 40% młodych w wieku 25 lat mniej więcej są bez pracy. Nie uczą się, nie pracują. Wy salezjanie macie to samo wyzwanie, które miał ksiądz Bosko. Zajmijcie tych chłopców i dziewczęta. A co robił ksiądz Bosko? Sport, ponieważ sport prowadzi ciebie do społecznego bytu, do zdrowego współzawodniczenia, prowadzi ciebie do piękna pracy wszystkich razem. A potem wychowanie. Ksiądz Bosko nie mówił wielkich rzeczy nie, małe rzeczy nie, małe szkoły celem wychowania rzemieślników. Te szkoły salezjańskie , które potem były de arte y oficio(z rzemiosła i z urzędu)gdzie chłopcy uczyli się rzemiosła. Lecz czy dzisiaj salezjanie są zdolni wychować z konieczności tych rzemieślników. Rzeczywiście, nie wiem tego, stawiam to pytanie. Nie wiem czy można w sześć miesięcy nauczyć wykonywać zawód elektryka lub hydraulika kiedy zawsze się łamie kran. Wychowanie, ale wychowanie na miarę kryzysów. Nie myślimy, że ci chłopcy z ulicy dzisiaj – myślę o mojej ojczyźnie – mogą iść natychmiast do liceum. Dajmy im coś co byłoby źródłem pracy, także małych prac…Wychowanie w stanie zagrożenia, wierzę, że potrzebują tego dzisiaj chłopcy ulicy. Mało czasu ale pewne praktyczne rzemiosło a potem się zobaczy. Te 40% czegoś potrzebuje. Niech salezjańska twórczość weźmie do ręki to wezwanie.
Także prowadźcie ich do radości, do radości salezjańskiej, do radości salezjańskiej, która jest drugą rzeczą, której się nauczyłem i nie zapomnę nigdy. Jest radość, która rodzi się z tego wszystkiego, co nam dał Pan, co jest piękne. Animacja, wychowanie. Dajemy jeść chłopcom ulicy: jest to słuszne, z pustym żołądkiem nie można chwalić Boga! Ale powinniśmy ich wspierać, a jak? Poprzez działanie. Wychowanie jest miarą kryzysów. To jest to co mi przychodzi do powiedzenia wam.
Jest czas strasznych kryzysów, także sprzeciwów w Kościele. Lecz ksiądz Bosko nie wstydził się rozmawiać o trzech czystych miłościach: Matka Najświętsza, Eucharystia i Papież. Te trzy miłości . On się nie wstydził mówić o Matce Najświętszej. Ponieważ nigdy się nie powstydził swojej mamy… Także dzisiaj, nie pomiędzy wami, ale spotyka się także ludzi, którzy nie dlatego, że się wstydzą, ale nie mówią o Matce Najświętszej z miłością jaką mówił ksiądz Bosko. Pierwszą miłością księdza Bosko, Matka Najświętsza. Tak się powierzał Bogu modląc się do Matki Najświętszej, i tak wiele otrzymywał świateł.
Drugą miłością, Eucharystia. Praktyka liturgii dobrze sprawowanej dzisiaj w rodzinie salezjańskiej jeśli się sprawuje i wyjaśnia dobrze, powoduje także wejście chłopców w tajemnicę eucharystyczną. I także adoracja, którą tyle razy salezjanie czynią . To jest dobre, także papież to czyni. Dlatego ksiądz Bosko kochał Kościół, Matkę Najświętszą i swoją mamę.
I do was, niewiasty konsekrowane: misterium niewiasty w Kościele. Miłość do Papieża nie jest miłością jedynie do pewnej osoby, jest miłością do Piotra jako do głowy Kościoła. Jako przedstawiciela oblubieńca Kościoła. Lecz poza tym w tej czystej miłości do Papieża znajduje się miłość do Kościoła. Nie wiem jak czynił ksiądz Bosko celem ukrywania lub wyjaśniania pewnych zgorszeń. Lecz, że czynił kochając Kościół, tak. Pomyślcie o tym związku: Kościół, matka; Matka Najświętsza, matka; Małgorzata, matka. Wy kształtujecie dziewczęta, aby zostały matkami, lecz aby powodowały wzrost dzieci w miłości do Matki Najświętszej i do Kościoła. Kilkakrotnie mnie pytano: czy się nie ustanawia mocniejszych podziałów wobec kobiet w Kościele? Pewno. Lecz wierzysz, że mianowanie jednej kierownikiem dykasterii byłoby mocnym rozstrzygnięciem? Niewiasta w Kościele ma tę samą pracę, by tak powiedzieć, jaką miała Matka Najświętsza z Apostołami w poranek Zielonych Świąt. Apostołowie nie działali bez Maryi: tak chciał Jezus.
Nie zapominajcie o trzech czystych miłościach. Nie wstydźcie się mówić o Najświętszej Matce, o sprawowaniu Eucharystii i czynieniu dobra i nie wstydźcie się Świętej Matki Kościoła. Jak biedaczka, kończy zawsze pod napaścią wszystkie dni…I stąd się uczy znaczenia niewiasty w Kościele. Trzy czyste miłości księdza Bosko prowadzą nas zawsze na tę ulicę. Potem ufność w Bogu: powiedziałem, ksiądz Bosko modlił się zawsze do Maryi Wspomożycielki i szedł dalej. Nie miał tak wielkich wyrachowań…
Za to doświadczenia dziękuję Bogu, wsparły mnie we wzrastaniu bez lęku, bez natręctw myślowych. W kroczeniu naprzód w radości, w modlitwie. Waszym charyzmatem jest największa współczesność. Patrzcie na ulice, patrzcie na chłopców i róbcie ryzykowne postanowienia. Nie miejcie lęku. Tak jak czynił on.
Wam dziękuję bardzo za to co czynicie w Kościele i dla Kościoła. Dziękuję wam bardzo za misjonarzowanie. Tylu salezjanów ukrytych w Afryce…Myślę o pierwszych czatach w Patagonii, kiedy siostry udawały się w ubraniu z tego czasu- jak czyniły te niewiasty na koniu? – zewangelizowały Patagonię. I męczennicy salezjańscy Patagonii…Salezjanin jest konkretny, widzi problem, myśli o nas i bierze do ręki…To jest wasze misjonarzowanie, dziękuję bardzo za to co czynicie w całym Kościele.

KRONIKA RODZINY

FILIPINY – MŁODZIEŻOWE STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI @ SYM Bosco Camp
Minionego czasu 10-12 kwietnia, w przygotowaniu do wielkiego święta dwusetlecia urodzin Świętego Jana Bosko, 21 kierowników Młodzieżowych Stowarzyszeń  Czcicieli Maryi Wspomożycielki, przedstawiciele różnych grup uczestniczyli czynnie w Bosco Camp, organizowanym przez Salezjański Ruch Młodzieżowy(MGS) w College Maryi Wspomożycielki Wiernych wCanlubang, Laguna. Przedmiotami obozu były: 1. zanieść „ogień” przez odnowione spotkanie z Świętym Janem Bosko, Jezusem i Maryją, jego wiernymi przewodnikami w pochodzie świętości; 2. przedstawić różne doświadczenia księdza Bosko w Becchi, w Chieri, w Turynie i w Valdocco poprzez głęboką przemianę opartą na Słowie i na naukach Kościoła, aby zobowiązać się do gorliwego poszukiwania i kroczenia według planu miłości Boga; 3. zanieść Słowo światu poprzez codzienne zawierzenie Jezusowi i Maryi, przeżyte z radością.

SARRIĀ-BARCELONA (HISZPANIA)
W Sanktuarium Parafialnym Maryi Wspomożycielki w Sarriā – Barcelona odbyło się uroczyste przyjęcie 13 członków Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki, którym został nałożony Medalik i wręczony „Regulamin, droga duchowości”. Wydarzenie miało wagę szczególną ponieważ chodzi o ożywienie pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Hiszpanii. Uroczystości i Eucharystii przewodniczył, Rektor Seminarium, ksiądz Aleksander Damians, oraz dokonał nałożenia Medalika, nowej Animatorce miejscowej Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki , salezjance Mercedes Aldaz, wzbudzającej nowy zapał. Animator krajowy , ksiądz Juan Faner, wręczył Regulamin składając także życzenia nowym członkom Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, oraz wyjaśniając oczywistość charyzmatycznych cech jakie Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki wnosi do Rodziny Salezjańskiej.

ROCAFORT-BARCELONA (HISZPANIA)
23 maja 2015, w kręgu uroczystości ku czci Maryi Wspomożycielki, miejscowe Zgromadzenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki zapragnęło udzielić wyraźnego uznania poprzez Honorowy Dyplom trzem swoim najbardziej zasłużonym członkiniom. Chodzi o panie Natividad Estebas, Angela Garcés oraz Mercedes Castel , wieloletnie członkinie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki i Rady miejscowej, które osiągnęły 90 lat życia, poświęcone całkowicie przeżywaniu oraz pogłębianiu pobożności do Maryi Wspomożycielki. Będą miały zamiar uczestniczyć także w procesji na dziedzińcu oraz na ulicach Barcelony, niosąc sztandar Stowarzyszenia. Są one przykładem zapału oraz maryjnego i salezjańskiego entuzjazmu. Powinszowania.

GUADALAJARA, JALISCO (MEKSYK) – ŚWIĘTO MARYI WSPOMOŻYCIELKI W JEJ ŚWIĄTYNI
23 maja 2015 odbyło się święto Maryi Wspomożycielki, przypominające czas kiedy 75 lat temu po raz pierwszy zostało obchodzone w tej świątyni wraz z nałożeniem Medalika Maryi Wspomożycielki pierwszej grupie Czcicieli. Uroczystości przewodniczył inspektor Ksiądz Hugo Orozco, SDB, z uczestnictwem Rodziny Salezjańskiej (Ks. Edmundo Benito Morales Romero, SDB).

ELĀ NGUEMA – MALABO (GWINEA R
ÓWNIKOWA) - Święto Maryi Wspomożycielki
24 maja 2015, Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki rozpoczęło uroczystość 24 z procesją, która przeszła ulicami Barrio de Elā Nguema, z śpiewami i z gorliwym odmawianiem Różańca. W procesji uczestniczyli proboszcz Luis Javier Palenzuela, ksiądz Juan Francisco Nunez, dyrektor wspólnoty salezjańskiej, ksiądz Pepe Gangoso, siostra Lorenza Ines Ramirez i siostra Inés Atāngana, FMA, inne liczne stowarzyszenia. Dzieci i młodzież zjednoczyli się w procesji, która zakończyła radość i jubileusz w parafii Świętego Fernanda i Świętego Jana Bosko. Po procesji nastąpiło sprawowanie uroczystej Eucharystii, podczas której zostały nałożone
Medaliki czterem nowym członkiniom Stowarzyszenia: Pani Perpetua Tobileri Bitoman, Pani Rita Lauer Castellòn, Pani Basilisa Acie ndeme Mba i Pani Isabel Castellòn(Siostra Lorenza Ramirez, FMA, Animatorka).

ZAMORA(HISZPANIA) – W ZAMORA Z MARYJĄ
31 maja 2015 miał miejsce inspektorialny hołd Rodziny Salezjańskiej złożony Maryi Wspomożycielce. Zebrało się około 600 osób, włączając członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, członków grup Rodziny Salezjańskiej oraz czcicieli, pochodzących z Asturii i Castiglia-Leon.
Po Eucharystii, odprawianej uroczyście i godnie, pod przewodnictwem inspektorialnego delegata Rodziny Salezjańskiej księdza Eusebio Martinez , w wielkiej świątyni Maryi Wspomożycielki, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki w Zamora zatroszczyło się o koncert Miguel Manzano, obiad braterstwa oraz o odwiedziny budowli romańskich w Zamora. Dzień został zakończony śpiewem Salve i błogosławieństwem Maryi Wspomożycielki. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie i wielkie wzruszenie z powodu doznanego pełnego miłości przyjęcia Maryi Wspomożycielki oraz miłości udzielającej się ich pobożności.

LECCE(WŁOCHY) – PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI NAJŚWIĘTSZEJ DE FINIBUS TERRAE W LEUCA.
Po południu 2 Czerwca 2015 pięćdziesiątka wiernych Salezjańskiej Parafii Świętego Dominika Savio w Lecce, wśród nich członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, udali się do Leuca celem nawiedzenia Sanktuarium Matki Najświętszej De finibus terrae. Łączny rok 2014 – 2015 został przeżyty jako opatrznościowy, który upłynął w pogłębieniu religijnym i charyzmatycznym z pomocą rozważań dojrzałych wokół zagadnienia VII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielki: „Tutaj mój dom, stąd moja chwała”. Z domu Maryi do naszych domów: Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”.
W ten sposób zatem zostało zamierzone spotkanie z Maryją w Sanktuarium bogatym w cenną symbolikę biblijną. Program wieczoru został zaznaczony w interesujących chwilach modlitwy oraz uwrażliwienia kulturalnego. Święty Różaniec salezjański i Msza, poprzedziły najbardziej interesujące wspomnienia historyczne , za staraniem trzystu statystów, którzy przedstawili przybycie Świętego Piotra do Leuca, nawrócenie ludności miejscowej, wznoszenie Sanktuarium na antycznej świątyni poświęconej Minerwie, opieka Dziewicy z niezliczonymi cudami dokonanymi w czasie, ponowne najazdy mauretańskie i tureckie, które spowodowały zniszczenia i rzezie ale nie zniszczyły nigdy wiary w Chrystusa miejscowych wierzących. Wieczór zakończyło widowisko wspaniałe i porywające pewnym wodospadem, który spada z pagórka Sanktuarium powoli i obficie w kierunku niżej położonego wybrzeża. W ten sposób zostało przeżyte pewne doświadczenie nasilone pobożnością maryjną i ubogacenie motywacji do odnowienia we wszystkim przyrzeczenia obwieszczania ewangelicznego, które posila się zawsze w źródłach łaski oraz cieszy się dodającym otuchy towarzystwem Dziewicy Maryi, Gwiazdy Ewangelizacji(ks. Tommaso De Mitri).

ARAGONA(HISZPANIA) – ROCZNE SPOTKANIE
6 czerwca 2015 miało miejsce, w domu salezjańskim „Świętego Dominika Savio” w Monzòn (Huesca), spotkanie roczne miejscowych grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki trzech prowincji aragońskich: Saragozza, Huesca i Teruel. Spotkanie z licznym udziałem, było przewodzone przez Księdza Inspektora, księdza Cristòbal Lòpez i z udziałem Radcy inspektorialnego dla Rodziny Salezjańskiejn , księdza Juan Luis Playā, niedawno mianowanego Asystentem Generalnym Wolontariuszek księdza Bosko, i kierownika krajowego, księdza Joan Faner. Grupa miejscowa w Monzòn, ze swoim Przewodniczącym i Radcą miejscowym, i z entuzjastą animatorem salezjańskim, księdzem José Sorando, była duszą spotkania. Po braterskim przyjęciu ze strony dyrektora salezjańskiego i temacie o Szczęściu w rodzinie, licznagrupa przeszła do Sanktuarium Dziewicy Radości, Patronki Monzòn, w którym także została celebrowana Eucharystia, z ofiarowaniem darów typowych dla Aragonii. Odnowiono także przyrzeczenie wierności maryjnemu charyzmatowi salezjańskiemu. Po braterskim przyjęciu, ożywionym przez wesołe i artystyczne niespodzianki, nastąpiło pożegnanie w Sanktuarium Collegium. Jeden dzień niezapomniany.

XXXIV ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI STREFY WALENCJA (HISZPANIA)
W sobotę 6 czerwca, w Cabezo de Torres, odbyło się XXXIV Zgromadzenie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki strefy Walencja, z uczestnictwem 16 grup Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki strefy. Dwie grupy istniejące w Cabezo de Torres, Kollegium i Dzielnica Maria Auxiliadora, zobowiązały się także do przygotowania, i troski o każdy szczegół, ażeby 387 uczestników mogło cieszyć się dobrym dniem i nie brakowało im niczego.
Eucharystia była sprawowana pod przewodnictwem Juan Bosco Sancho, delegata Rodziny Salezjańskiej dla strefy centrum oraz koncelebrowana przez 14 kapłanów. Po nawiedzeniu przez grupy kościoła parafialnego i naszego kościoła Kollegium z wyjaśnieniami architektury oraz malowideł obojga świątyń nastąpił obiad.
Wieczór, tak typowy dla rodziny salezjańskiej, podzielony został także na dwie części: pierwsza jedzenie La peña huertana La Pikaza, który ma swoje korzenie i pochodzenie w kollegium salezjańskim, zostaliśmy zabawiani pewnymi tańcami tradycyjnymi w świątyni. Po wieczerzy, jeden duet związany z Domem Salezjańskim, wystawił śpiewy i tańce przez więcej niż godzinę aż do chwili naszego odjazdu.
Jako moment końcowy, José Montesinos, przewodniczący Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki-Barrio wręczył pamiątkowy dokument wszystkim uczestniczącym grupom, burmistrzowi, Juanjo Martinez, proboszczowi, księdzu Antonio J. Abellan, księdzu Juan Bosco Sancho i księdzu Mario Pardos. Przewodnicząca inspektorialna, Leonor Navarro po podziękowaniu za olbrzymią pracę tego spotkania stowarzyszeń z Cabezo , obwieściła, że XXXV Spotkanie będzie w IBI, i przekazał księdzu Juan Bosco Sancho ofiarę Euro 2. 580 w imieniu wszystkich stowarzyszeń dla Mali, i 1. 750 Euro księdzu Miguel Gambin, dyrektorowi domu, na dzieła dobroczynności w Cabezo de Torres. Mario Pardos zakończył przedstawienie śpiewem przedstawienie śpiewem Salve i udzielając błogosławieństwa Maryi Wspomożycielki.

PRZEDSTAWIENIE STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI NOWYM INSPEKTOROM

9 czerwca 2015, ksiądz Pierluigi Cameroni w spotkaniu zaprogramowanym celem przedstawienia Sekretariatu Rodziny Salezjańskiej inspektorom niedawnego mianowania, przedstawił tożsamość i życie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Tych inspektorów obecnych:
ksiądz Charles Randimbosa, Madagascar(MDG)
ksiądz Godfrey D’Sousa, India-Mumbai(INB)
ksiądz Nirmol Gomes, India-Kolkata(INC)
ksiądz Honorio CaucamāN, Argentina Sud(ARS)
ksiądz Gildāsio Dos Santos, Brasile-Campo Grande(BCG)
ksiądz Asidio Deretti, Brasile-Porto Alegre(BPA)
ksiądz Javier Ortiz, Bolivia(BOL)
ksiądz Jorge Molina, Ecuador(ECU)
ksiądz Hugo Orozco, Messico-Guadalajara(MEG)
ksiądz Ted Montemayor, Stati Uniti Ovest(SUO).

TURYN-SPOSÓB ISTNIENIA STOWARZYSZENIA CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH Z ŻÓŁTYM OCZKIEM
Biorę udział w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki od 2009 i około dwóch lat temu podjęłam zaproszenie od księdza Enrico Lupano do uczestnictwa w kursie przewodników z obiektywem do obsługi przyjmowania pielgrzymów, którzy mogliby odwiedzić Valdocco z okazji dwusetlecia urodzin księdza Bosko. Poza cudowną sposobnością pogłębiania znajomości księdza Bosko i wzrostu miłości do niego, odkryłam ponownie siebie opowiadając o jego charyzmie, jego życiu, jego trudnościach, jego łzach, jego uporze, jego osiągnięciach setkom licznych osób po raz pierwszy, i być może jedyne spotkanie z naszym Świętym. Co za odpowiedzialność! Rzeczywiście zawsze rozpoczynałam te dni prosząc księdza Bosko i Maryję o włożenie ich słów w moje usta i spostrzegłam jak „się zmieniały” przedstawienia prawie w spontaniczny sposób do osób, które były tam na swoim spotkaniu. Słuchając siebie podczas kiedy mówiłam do pielgrzymów odkryłam pewną stałą cechę: byłam ostrożny kiedy podkreślałam ważność Maryi w życiu i w dziełach księdza Bosko oraz kiedy ich zapraszałam do zwracania się do Wspomożycielki z ufnością, nade wszystko w chwili, w której się znajdowali właśnie w swoim domu. Zatem odnalazłam się w istnieniu Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w nowy sposób. Dokonało się i mam nadzieję, że będzie trwać ta cudowna możliwość poznawania wielkiej miłości, którą ksiądz Bosko posiadał dla młodych oraz dla Maryi.
WSPOMNIENIE
Wspominamy z wdzięcznością i modlimy się za Siostrę Irenę Bongiovanni, FMA, pierwszą Animatorkę Regionalną Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych na Sycylii, która dawała mocny bodziec Stowarzyszeniu na całej wyspie.|   HOME PAGE   |    INFO Salesiani DB VALDOCCO    |   Visit Nr.