ADMA | STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI |  Internet:  HOME PAGE  
Via Maria Ausiliatrice 32 - 10152 Torino-Valdocco, Italia - ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it | E-Mail: pcameroni@sdb.org

ADMA ON LINE  2015    |   Komunikat Miesieczny      24 marca 2015

Maryja zaprasza nas do szukania w modlitwie woli Boga

Podążamy ku Wielkanocy, ośrodka i serca naszej wiary. Wspinamy się z Jezusem i Maryją do Jerozolimy jako uczniowie wierni i odważni. Z tego powodu Maryja zachęca nas do bycia wiernymi w modlitwie, modlitwie nieustającej oraz chóralnej celem uzyskania od Ojca daru Ducha Świętego wylanego przez swojego Syna na ołtarzu krzyża. Żyjemy w duchu milczenia i skupienia, unikając bezużytecznych gadulstw i próżnych słów. Z Jezusem i Maryją poszukujemy i wypełniamy wolę Boga, żyjąc przykazaniami Boga i zachowaniem prawdziwych uczniów Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Doświadczymy miłości Boga, która wszystko czyni dla dobra swoich synów i będziemy zawsze się cieszyć wielkim pokojem i radością.
Przeżywamy te miesiące, które nas dzielą od Kongresu z duchem Maryi: duchem towarzyszenia grup i osób zgodnie ze stylem maryjnym jeden za drugiego. Hasło: ”Tutaj mój dom, stąd moja chwała – Z domu Maryi do naszych domów”, pragnie wskazać macierzyńską obecność Maryi, Matki Kościoła i Wspomożycielki chrześcijan, w przeżywaniu wszystkich uczestników piękna bycia rodziną. Także Ksiądz Bosko ma dzisiaj wiele do powiedzenia rodzinie: jego historia, jego system wychowawczy i jego duchowość wznoszą się na duchu rodziny, który zrodził się na Valdocco i także rozwinął się poprzez zawierzenie Maryi.
Zostały otwarte zapisy na VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki, wydarzenie Rodziny Salezjańskiej, promowane poprzez Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki. Kongres, który będzie miał miejsce w Turynie(Palarufini i Valdocco)oraz na Colle Don Bosco w dniach od 6 do 9 sierpnia 2015 roku, jest pewną sposobnością zarówno do wciągnięcia grup Rodziny Salezjańskiej w obchodzenie Dwustulecia urodzin Księdza Bosko, jak i do rozważania o rodzinie w kontekście nowej ewangelizacji.
Celem popierania czynnego uczestnictwa w Kongresie, zostały zaprogramowane różne pomysły. Jeden z tych pragnie zaprosić grupy Rodziny salezjańskiej do zrobienia krótkiego video, które odpowiada na jedno z następujących pytań: „Co znaczy dla nas obecność Maryi Wspomożycielki? Jak Maryja dokonuje odnowy naszych rodzin? . Najbardziej interesujące videa będą przedstawione podczas VII Międzynarodowego Kongresu Maryi Wspomożycielkl. Videa, które powinny dotrzeć przed upływem 30 kwietnia, mogą być przedstawione w jakimkolwiek z urzędowych języków Kongresu: włoskim, angielskim, hiszpańskim. Oto kilka wymogów technicznych:
Format video: AVI, MOV, MPEG i MP 4
Czas: 1 minuta(najwyżej).
Ostateczna data dostarczenia: 30 kwietnia 2015
Wysłać video do: ans. sdb@gmail.com
Celem uzyskania informacji możliwe jest odwiedzenie miejsca Kongresu lub napisania na adres: congresso@admadonbosco.org.
Maryja Matka Niepokalana, bez grzechu, wspiera naszą walkę duchową przeciw grzechowi, towarzyszy nam w tej sprzyjającej chwili, ponieważ możemy dołączyć się do wspólnego śpiewu radowania się zwycięstwem dnia Wielkanocy. Radosnych Świąt Wielkanocy!

            Pan Lucca Tullio, Przewodniczący
Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Animator duchow
y

VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki
Turyn – Valdocco / Colle don Bosco - 6-9 sierpnia 2015

Tutaj mój dom, stąd moja chwała
Z domu Maryi do naszych domów: miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie

7. Rodzina, istotą miłości - KsiądzRoberto Carelli SDB

Dom jest tam gdzie miłość nie jest tylko pewną ideą lub pewnym ideałem, pewnym wzruszeniem i pewnym uczuciem. Dom jest rzeczywiście miejscem rodziny, a rodzina jest istotą miłości, i gdzie miłość czerpie istotę, staje się rzeczywistością. W rodzinie uczy się kochać, ponieważ jest się przede wszystkim w rodzinie, która także uczy słuchać i mówić, doceniać i oceniać, rozstrzygać i działać, doznawać troski i podejmować troski, śmiać się i płakać , radować się i czynić ofiary, żyć i umierać. Przede wszystkim, w rodzinie uczy się modlić, kochać Boga i kochać jak Bóg. Sprawy oczywiste, ale dzisiaj coraz mniej ponieważ w naszej kulturze miłość pozostaje jedyną sprawą lub też jakąkolwiek sprawą; z jednej strony jest ubóstwiana, z drugiej jest zeświecczana. Z jednej strony, rzeczywiście miłość jest uważana za sprawę najważniejszą, jedyną, która się liczy, najbardziej przejrzystą, nie cierpiącą innych odniesień i w stopniu pobudzającym do pominięcia milczeniem każdego rozważania: love is love…kiedy jest uczuciem…lecz jeśli kochamy nas? Z drugiej strony – jak zauważa Xavier Lacroix, znany filozof i teolog francuski – do pogardy idei miłości tak jednoznacznej, nic nie wydaje się bardziej dwuznacznego od miłości: „jak może być, że to samo słowo wyznacza tak różne rzeczywistości, wprost przeciwne? Wyrażenie takie same dla poświęcenia i dla rozwiązłości, dla radości i dla zamachu na Boga, dla pragnienia i dla przywiązania, dla uczucia macierzyńskiego i dla przyjemności cielesnej, dla pożerającej namiętnościoraz dla miłości małżeńskiej, dla czekolady i dla obrazu Vermeera”.
W rzeczywistości, kiedy przychodzi miłość wyzwolona z każdego rzeczywistego i duchowego odniesienia, staje się ona pewnym bożkiem, to znaczy wszystko jest niczym:
wszystko, w znaczeniu, że zastępuje się Boga, niczym, ponieważ bożek jest ulotnym. Gorzej – jak przeczuł C. S. Lewis w sławnej swej książce „cztery miłości” – ponieważ Bóg jest miłością, „kiedy miłość nie jest więcej Bogiem, zostaje demonem”, „kiedy miłość staje się Bogiem, także w tym przypadku zostaje demonem”. Oto to, co następuje w miłości, kiedy przychodzi wydarta w swoich naturalnych korzeniach i w swoich nadprzyrodzonych fundamentach, kiedy istotnie utraca rzeczowość. Poza tym, wie się także, starcie pomiędzy Chrystusem a szatanem jest starciem pomiędzy rzeczowością a nierzeczywistymi poglądami: Antychryst – wyjaśnia święty Jan – jest rzeczywiście tym, który zaprzecza Boga w ciele” (2 J 7)i nie uznaje ”Ojca i Syna” ( 1 J 2, 22), podczas gdy Chrystus jest właśnie „Słowem, które stało się ciałem” i jest Synem „Jednorodzonym Ojca” ( J 1, 14). Wyczucie księdza Bosko według którego „nie wystarcza kochać” dzisiaj jest najprawdziwszym jak nigdy: winna być prawdziwa miłość, i winna być rozpoznawalna. W czasie tak zwanej „rodziny uczuciowej”, gdzie liczą jedynie uczucia a nie prawa, współprace a nie układy – a tymczasem rujnowane są domy – wypada być świadomymi, że miłość czymś najważniejszym, ale nie istnieje jak jedyna najważniejsza, jest policzalną ale nie samowystarczalną: jej siła nie może być bez pewnego kształtu, a przeniesienie uczuć nie może trwać bez stałości więzi. Lacroix mówi o tym bardzo dobrze: „ czy może być miłość jedynie podstawą pary małżeńskiej i rodziny? Powinniśmy mieć odwagę to powiedzieć, kochać nie wystarcza. Miłość, jakąkolwiek by była, nie znosi trudności w porozumiewaniu się, w wyrażaniu własnych pragnień lub własnych cierpień, w mówieniu spokojnym nie, nie ma większego lęku niż być pochłoniętym w odnoszeniu, w powstawaniu rodzinnego obrazu, w braku wyobraźni celem podtrzymywania przy życiu tej długiej rozmowy, którą posiada życie pary małżeńskiej”.
Dla księdza Bosko zawsze stawało się jasne: miłość nie stoi zawieszona w próżni, bez kotwic i busol, bez odniesień i fundamentów. Miłość jest Bogiem i pochodzi od Boga, została nam darowana w ciele Jezusa i w wylaniu Ducha, spotykamy ją w wielkiej rodzinie, która jest Kościołem i w dzieleniu się wiarą, którą oddychamy w rodzinie. Z tego powodu – jak napisał Ksiądz Generał w komentarzu do Wiązanki - „uważamy ducha rodziny jako serce charyzmatu salezjańskiego”. Duch rodziny – jak określa reguła życia synów księdza Bosko – pragnie powiedzieć, że każdy czuje się „w swoim domu”, czuje się wysłuchany i wspólnie odpowiedzialny, doświadcza wzajemnego zaufania i obustronnego uczucia, dojrzałej rozporządzalności w uczestniczeniu i zdolności do przebaczenia. Z pewnością ksiądz Bosko, a my z nim, był wielce dłużny swoim dwom mamom, mamie Małgorzacie na ziemi i Maryi, matce i mistrzyni danym mu w podarunku przez niebo: dzięki nim ksiądz Bosko rozwinął te wszystkie szczegóły miłości, która urzeczywistniała zarys rzeczywisty i nowe oblicze: „ wieśniacza mądrość – tak mówi Ksiądz Generał- zdrowa przebiegłość, zmysł pracy, istota spraw, pomysłowość w dawaniu siebie, optymizm w każdej próbie, odporność w chwilach nieszczęścia, zdolność wznowienia po niepowodzeniach, radość zawsze i w każdym razie, duch solidarności, żywa wiara, prawda i natężenie uczuć, zmysł przyjmowania i gościnności
(Jak ksiądz Bosko, 21).
Nie w przypadku, spadku pedagogicznego księdza Bosko, jego System Uprzedzający opiera się na zbieżności rozumu, religii oraz życzliwości. W ośrodku znajduje się z pewnością miłość, ale ksiądz Bosko to uważa za nierozdzielne od dwóch od rozumu i religii, od mądrości i opatrzności, od dobrego zmysłu i od zmysłu Boga. I dziś widzimy jak trzy wymiary Systemu Uprzedzającego istnieją wspólnie lub wspólnie upadają: bez rozumu i religii, miłości, zniżki w uczuciu, kończy się na pozostaniu kryterium usprawiedliwienia nieporządków obyczajowych(w społecznościach świeckich)lub przemocy religijnej(w społecznościach duchownych); i obustronnie, bez prawdziwej miłości, rozum się osłabia a religia chyli się ku upadkowi. I lud choruje, jest wprowadzony w błąd na umyśle, poplątany w sercu, udręczony w pragnieniu całości i szczęśliwości: bez prawdy i bez miłości Boga, najpierw podniesionego do absolutnego kryterium, w końcu rozliczeń traci każde kryterium i przemienia się w osąd i samolubstwo, w nieporządek i przemoc.
Kościół jest dzisiaj bardziej jak nigdy świadomy wydarzenia, że istnieje porządek miłości, który pochodzi od Boga i w pewnym wymiarze został odszukany w stworzeniu, a które jest wymysłem „wolnej miłości”, która prawdziwie nie urzeczywistnia „miłości wolnej”, ale potępia w niewolnictwie samolubstwa, narcyzmu, hedonizmu nie po prostu jednostki, ale całe społeczeństwo. W Liście Apostolskim Evangelii Gaudium, papież Franciszek, z jasnością zwrócił uwagę jak miłość jest uczuciem i odpowiedzialnością, i jedno nie bez drugiego, i jak zatem miłość ludzka znajduje w małżeństwie swój doskonały kształt: „udział niezbędny małżeństwa w społeczności przewyższa poziom uczuciowości i konieczności przypadkowych pary małżeńskiej. Jak nauczają biskupi francuscy, nie rodzi się z uczucia miłosnego, ulotnego z definicji, ale z głębi przyrzeczenia podjętego przez małżonków, którzy
wyrażają zgodę na wejście do pewnej wspólnoty na całe życie”.
Kościół ze swojej strony kształtuje swoją miłość w źródłach Ewangelii, w ścisłym zjednoczeniu z osobą, słowami i życiem Pana Jezusa. I w Kościele także pedagogia księdza Bosko, która nie jest jedynym stylem wychowawczym ale pewnym programem duchowym, znajduje korzenie trzech pojęć „rozum, religia i życzliwość” na sposób bycia i działania Pana Jezusa. Nie na próżno biskupi włoscy, w swoich nastawieniach wychowawczych , stosują ewangeliczną ikonę Mk 6, 34-41, gdzie się wyjaśnia publiczne życie Jezusa, a także się widzi, że Jezus rozpoczyna nadejście Królestwa Bożego wzywając, nauczając i uzdrawiając, zatem mówiąc do serca, do umysłu i do pragnienia: 1. Jezus przyszedł aby rozpoznawać i doświadczać miłość Boga, ponieważ bez niego wszystko jest przemijające: dlatego Jezus nawołuje 2. Lecz Jezus widzi także, że Jezus widzi także, że człowiek nie wie właściwie kim jest Bóg i czym jest miłość, i gorsze klęski czyni tu właśnie w imię miłości i w imię Boga; widzi dobrze, że człowiek ma większą potrzebę Słowa niż chleba: dlatego Jezus naucza! 3. Jezus wreszcie nie ogranicza się do mówienia o miłości i o Bogu, lecz urzeczywistnia w czynach miłosierne panowanie Ojca działając w mocy Ducha: dlatego Jezus uzdrawia!
Panie Jezu, uświęć nas w prawdzie, gromadź nas w miłości, przekazywać nam o Twojej świętości! I daj nam zdolnych towarzyszących młodym do ponownego przyjmowania Twoich uczuć, spoglądać na świat, sprawy i osoby w świetle Twojej mądrości, aby rozpoznawać ojcowskie oblicze Boga, aby Go kochać synowskim sercem.

KRONIKA RODZINY

TURYN – SPOTKANIE PRZEŁOŻONYCH I KOORDYNATORÓW WYŻSZYCH RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
Święto Księdza Bosko, w Roku Dwustulecia, ujrzało spotkanie w Turynie Przełożonych i Koordynatorówwyższych różnych grup Rodziny Salezjańskiej, celem sprawowania w duchu rodziny salezjańskiej początku własnych charyzmatów i odnowienia przyrzeczenia wspólnej wędrówki. Ze strony naszego Stowarzyszenia uczestniczył Pan Tulio Lucca, Przewodniczący Pierwszego Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki. Różni odpowiedzialni Rodziny Salezjańskiej uczestniczyli w chwilach modlitwy, wzajemnego poznania, i odwiedzania jego miejsc, w których urodził się i wzrastało doświadczenie salezjańskie księdza Bosko. Odpowiedzialni złożyli publiczne oświadczenie wspólnoty i uczestnictwa Księdzu Bosko, w Rodzinie Salezjańskiej i w Kościele oraz uczestniczyli w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Eucharystii ku czci Świętego Jana Bosko. Przed południem 1 lutego dokonane zostały odwiedziny na Colle Don Bosco, gdzie Ksiądz Generał przewodniczył Eucharystii. Po południu miało miejsce uzupełnienie książki o Rodzinie Salezjańskiej i przedstawienie Wiązanki na 2015, na temat „Jak Ksiądz Bosko: z młodymi i dla młodych”.
Niektórzy z naszych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki wyrazili gotowość do czynnego uczestnictwa w wieczorze braterstwa wobec Księdza Generała.

PRZEDSTAWICIELE SEKRETARIATU RODZINY SALEZJAŃSKIEJ I DELEGAT KSIĘDZA GENERAŁA DLA SEKRETARIATU   
Podczas spotkania Przełożonych i Koordynatorów wyższych Rodziny Salezjańskiej, uczestniczących w Turynie 31 stycznia oraz 1 lutego, dokonane zostało także przedstawienie Sekretariatu dla Rodziny Salezjańskiej i Delegata Księdza Generała dla Sekretariatu.
Sekretariat dla Rodziny Salezjańskiej jest organem kierownictwa duchowego, kształtowania i koordynowania ustanowionego przez 27 Kapitułę Generalną a zależną bezpośrednio od Księdza Generała, ukierunkowanym do kierowania duchowego Zgromadzeniem w związku z Rodziną Salezjańską i promowaniem łączności różnych grup uczestniczących szanując odrębność i samodzielność. Delegat Księdza Generała dla Sekretariatu dla Rodziny Salezjańskiej jest głównym sekretarzem Sekretariatu; do wspomagania go są salezjanie, którzy pełnili główne kierownictwo w grupach Rodziny Salezjańskiej wobec których Zgromadzenie Salezjańskie ma charyzmatyczną odpowiedzialność(Salezjanie Współpracownicy, Wychowankowie Księdza Bosko, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki, Wolontariuszki Księdza Bosko, Wolontariusze Księdza Bosko)i przez 3 członków Konsulty Rodziny Salezjańskiej.
Jako pierwszego Delegata, na trzechlecie 2015-2018, Ksiądz Generał, mianował księdza Eusebio Muñoz Ruiz. Urodzony 26 grudnia 1944 roku w Pozoblanco, Hiszpania, jest salezjaninem od 16 sierpnia 1962, złożył śluby wieczyste 26 lipca 1968 i został wyświęcony na kapłana 22 lipca 1972 roku. Został Dyrektorem domów salezjańskich w Ronda i Motilla, Aspirantatu w Kordobie, dzieła „Sanlúcar La Mayor” – będąc równocześnie Mistrzem Nowicjuszy – w Grenadzie a ostatecznie konwiktu uniwersyteckiego „Świętego Jana Bosko” Wizytatorii UPS. Był także Wikariuszem, Inspektorem a potem Delegatem dla Salezjanów Współpracowników i Wychowanków Inspektorii Hiszpania-Siviglia.

TORONTO(KANADA
Ubiegły rok stał się bogatym w liczne błogosławieństwa dla naszej grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Toronto. Jednakże 13 grudnia brakowało naszego drogiego przyjaciela i kierownika duchowego, Księdza Joseph Occhio, SDB. Był kierownikiem duchowym Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w ostatnich 14 latach. Są liczne cechy księdza Occhio, które uderzyły naszą grupę, jednakże tą, która wyróżnia jest jego zdolność bycia przewodnikiem dla nas. Jako nasz kierownik duchowy, wychowywał nas z delikatnością i mądrością oraz słowami wybranymi z troską, kierując nas na drogę uświęcenia i a apostolatu. Lecz nauczań Księdza Occhio było wiele więcej. Cała jego postawa wobec codzienności, ludu, który spotykał, jego apostolat i trudności, które mu przeszkadzały, wszystko uczynił z głębokim pokojem i radością, która pochodziła z całkowitego zawierzenia w Boga i w naszą Matkę. Było widocznym, że Ksiądz Occhio miał głęboką świadomość osobistą miłości Boga i wspólnoty z Bogiem, który dzieli się z nami. Miał zawsze uśmiech i jedno słowo „uprzejme” do zachęcania nas i nie zakończyliśmy nigdy spotkania bez ponoszenia z nami trochę tego pokoju i radości. Największym wymiarem nauczania Księdza Occhio było, ze nauczał nas przykładem, w sposób w którym żył swoim życiem każdą chwilą, i dlatego jesteśmy z tego prawdziwie szczęśliwi, że Bóg udzielił kapłana tak cennego dla nas. Będzie nam bardzo brakować Księdza Occhio, lecz czerpiemy umocnienie ze słów, kiedy rozważaliśmy często mówiąc: „Bądźcie pewni mojej modlitwy. Będę z wami duchem”.
Ksiądz John Puntino, SDB jest naszym nowym kierownikiem duchowym. Ksiądz John, dyrektor wspólnoty salezjańskiej z Toronto, i koordynator Konsulty Rodziny Salezjańskiej a ma wykształcenie w duchowości salezjańskiej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego(UPS) w Rzymie. Także jeśli tam jest po raz pierwszy jako kierownik duchowy grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, świadczył służbę jako delegat prowincjalny Współpracowników Salezjańskich i wywierał wpływ na grupy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki w New York i na Florydzie. Jest także lokalnym asystentem kościelnym dla Wolontariuszek Księdza Bosko i Wolontariuszy z Księdzem Bosko.
27 stycznia odnowiliśmy nasze przyrzeczenie w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki recytując naszą uroczystą obietnicę podczas celebracji mszy ku czci Świętego Jana Bosko. Obchodziliśmy potem święto wspólnie, pełni wielkiej radości i uczucia jedności biorąc udział w błogosławieństwach dnia. Dążymy do spotykania się jeden raz w miesiącu oraz mamy trzy skupienia każdego roku. Tego roku skupiliśmy się na drodze ku wolności wewnętrznej. Jest to czas duchowego kształcenia a uczestnictwo stało się częścią życia naszego kształtowania duchowego, podczas kiedy staramy się wzmacniać się byciem dobrymi sługami i wiernymi Jezusa tu na ziemi, z pomocą naszej błogosławionej
Świętej Matki. Nasze spotkania polegają na odmawianiu różańca, chwili kształtowania duchowego a następnie na czytaniu Pisma oraz na pewnej opinii. Nasze spotkania kończymy błogosławieństwem Maryi, Wspomożycielki Wiernych. Jest rzeczą dodającą odwagi i zadawalającą widzieć jak duch naszej grupy staje się wzrastającym pod przewodnictwem i opieką naszej Matki. Możemy nadal zmierzać do wzrostu w miłości ku Bogu i pomiędzy nami a Nasza Błogosławiona Matka niech opiekuje się i prowadzi podczas gdy my prowadzimy dalej naszą podróż na ziemi(Margharet Populin – Przewodnicząca, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki).

SAO JOSĒ DOS CAMPOS – SP(BRAZYLIA)
Grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Parafii “Sagrada Familia” z Sāo José dos Campos zjednoczyła się z światowym Stowarzyszeniem Czcicieli Maryi Wspomożycielki w modlitwie i w wstawiennictwie za VII Międzynarodowy Kongres Maryi Wspomożycielki. Z wielką radością całej parafii otrzymaliśmy Dyplom przyłączenia. Wielka radość i jeszcze największa odpowiedzialność. Jak nam mówił Ksiądz Vitali Natale, Regionalny: ”Teraz trzeba żyć z największą siłą posłannictwem!” Grupa ma jedynie jeden rok; została założona w grudniu 2013 roku przez kierownika duchowego, proboszcza Silvio Cesar de Silva, który kieruje i ustawia grupę sercem pasterza i prawdziwego ucznia księdza Bosco. Obecnie grupa liczy 40 członków i 10 kandydatów, którzy także przygotowują się do przyrzeczenia. Zobowiązujemy się dziennie promować miłość do Najświętszego Sakramentu i pobożność do Maryi Wspomożycielki. Poruszeni przez Ducha Świętego i dla odpowiedzenia na wymogi i znaki czasu, jesteśmy ruchem osób, które pracują w grupie różnymi sposobami, dla wspierania młodzieży najbardziej potrzebującej(Tānia Campos).

MATUNGA – MUMBAI (INDIA)
Grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki od Księdza Bosko, w Matunga, Mumbai, India przeżyła, 26 stycznia 2015 roku, własną coroczną pielgrzymkę maryjną. Rzeczywiście każdego roku członkowie wykorzystują sposobność by nawiedzić jedno z miejsc pobożności maryjnej, które pomagają wzrastać w ich miłości ku Maryi i ku Kościołowi. W tym roku przybyli do sanktuarium Matki Bożej z Velankanni, Utan, Mumbai, India. W ten sposób obchodzi się piękny kościół zbudowany na wzgórzu, które panuje nad Morzem Arabskim. Inny uroczy krajobraz otaczający, ofiaruje otoczenie modlitwy i odnowy religijnej. Ksiądz Wifred D’Souza sdb, Kierownik duchowy, towarzyszył grupie, odprawiał msze i natychmiastowy program. 30 członków miało także możliwość nawiedzić Naszą Panią z Betlejem, antyczny kościół 400-letni, i kaplicę na pagórku poświęconą Świętemu Antoniemu. Dokonał się jeden dzień duchowo bogaty, który pomógł uczestnikom wzrastać do uczestnictwa w Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki i w obchodzie Dwusetlecia urodzin Księdza Bosko.


|   HOME PAGE   |    INFO VALDOCCO    |   Visit Nr.