| HOME PAGE | INFO VALDOCCO |

 
  ADMA / STOWARZYSZENIE MARYI WSPOMOŻYCIELKI / ADMA
     Via Maria Ausiliatrice 32  - 10152 Torino-Valdocco, Italia  /    E-Mail: pcameroni@salesiani.it   -   ADMA Valdocco: adma.torino@tiscali.it  


ADMA ON LINE 2013 | Komunikat miesięczny | 24 października 2013


Maryja zaprasza nas do modlitwy

Ten miesiąc październik ukazuje wielkie wydarzenie kościelne, na drodze Roku wiary, Dzień Maryjny, z hasłem „Błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś”, przeprowadzony w Rzymie 12 i 13 października. Z okazji Roku wiary zostaliśmy wszyscy zaproszeni do odnowienia wiary z Maryją, Matką Bożą i doskonałą uczennicą Pana. Na tę ważną chwilę modlitwy została przywieziona do Rzymu oryginalna figura Matki Bożej z Fatimy, przed którą Papież Franciszek dokonał poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi. My także jako Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki byliśmy obecni w tym wielkim wydarzeniu, zarówno dla wyrażenia naszej jedności z papieżem, jak również dla uczestnictwa w akcie poświęcenia.

To wszystko jest poważnym zaproszeniem do odnowienia naszej codziennej drogi modlitwy. Modlitwa dokonuje cuda w nas i poprzez nas. Ponieważ jest wyrażeniem wiary w Boga Ojca i przeżyciem własnego życia w Jego obecności, modlitwa jest dla nas źródłem radości i nadziei, wspierając nas w przeżywaniu życia w głębi i rozumieniu, że życie jest darem Boga do przeżywania w pełni i z całkowitym oddaniem. Maryja kocha wszystkich: wszyscy są jej dziećmi, wszyscy w Jej sercu, wszyscy zdobyci jej miłością macierzyńską, pragnący, aby Ona prowadziła nas wszystkich do poznania i doświadczenia życia i radości Bożej.

W szczególności bierzemy do ręki osobiście, w naszych rodzinach i w naszych grupach różaniec. Maryja chce, aby nasz dzień, wszystko co czynimy, było przeżyciem w łączności z Bogiem. Jest to możliwe jeśli w ciągu upływu obowiązków i czasu poszukujemy Boga w naszym sercu. Natomiast gubiąc się w myślach i w próżnych słowach, będziemy mogli napełnić nasze serce małymi modlitwami, które wznoszą się ku Bogu jak strzały rozpalone miłością. Łaska, która przychodzi wlana przez modlitwę dokonuje w sercach cudów nawrócenia i uświęcenia. Istotnie nawrócenie jest jednym z największych cudów a uzyskuje się je przez modlitwę i łaskę. Spotykając Boga w sakramentach Pojednania i Eucharystii życie ludzi odnawia się w głębi i otwiera się na plany Boga. Osoby, które się modlą promieniują Bogiem i zbawiają świat. Rozsiewają światło, pokój i radość. Świadczą o pięknie i wielkości nieocenionego życia. Ujrzeliśmy potęgę modlitwy i postu dla zatrzymania wojen i skierowania ludzi na drogę pokoju. Ustawiamy nasz dzień w taki sposób, że dzięki modlitwie Bóg jest obecny w naszych myślach, w naszych sercach i w naszych uczynkach. Przez modlitwę codzienną chronimy nasze rodziny i nasze grupy Stowarzyszeń Czcicieli Maryi Wspomożycielki przed siewcą niezgody.

Nie jesteśmy sami: Maryja nie tylko nas zaprasza do modlitwy, ale prosi Ducha Świętego, ażeby nas odnowił i umocnił. Prosi Ducha Świętego , abyśmy wspierając innych, mogli wyleczyć nas samych. Prosi, abyśmy z Jej pomocą, zostali synami Boga i Jego apostołami.

Pan Lucca Tullio, Prezydent - Ksiądz Pierluigi Cameroni SDB, Kierownik duchowy

DROGA FORMACYJNA 2013-2014: „Daj mi dusze, resztę zabierz”

2. Miłość dająca pierwszeństwo młodzieży i duch rodzinny

Spotkać Boga w młodzieży

Współuczestniczyć w duchu i posłannictwie salezjańskim nakazuje powiedzieć, przede wszystkim odczuwać wchodzenie w wybór młodzieży. „Wierzymy, że Bóg nam stawia młodych celem ofiarowania nam łaski spotkania z Nim i dla przygotowania nas do służenia Mu w nich, rozpoznawania godności i wychowania ich do pełni życia”. W tej służbie wychowawczej, świeccy i salezjanie wykonują doświadczenie kontemplatywnego charakteru ich wiary, zdolnej odkrywać działanie Ducha w sercu młodych. Biorący udział w sercu Boga, uczeń Księdza Bosko rozumie lepiej ważność i konieczność własnego powołania: przynosić obecnie młodym miłość Chrystusa. Pobudzony przez tę miłość, w ten sposób poświęca się całkowicie ich zupełnemu wychowaniu. Pracować dla chłopców, szczególnie najuboższych, jest z tego powodu kartą tożsamości powołania salezjańskiego, elementem najbardziej wciągającym naszego charyzmatu, punktem wyjścia dla wyższego planu i najgłębszego współuczestnictwa ducha salezjańskiego i Systemu Uprzedzającego.

Miłość pasterska

Dla urzeczywistnienia tego powołania, wszyscy członkowie Rodziny Salezjańskiej otwierają dialog z wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy chcą polepszyć położenie młodzieży, szczególnie najuboższej, we współczesnym świecie. Idąc za przykładem Księdza Bosko, oni wybierają dla siebie i przedstawiają innym miłość jako środek i podstawowy sposób posłannictwa. W tej pracy rozwijają ważne wartości duchowości salezjańskiej jak wspaniałomyślność, solidarność, prostota, wdzięczność, wierność, radość i optymizm także w godzinie krzyża, doświadczając w ten sposób paschalnego wymiaru życia chrześcijańskiego.

Apostolska miłość dynamiczna przedstawia serce ducha Księdza Bosko, istotę życia chrześcijańskiego, jest także siłą obowiązku apostolskiego członków Rodziny Salezjańskiej. Miłość jest imieniem samego Boga(por. 1 J 4, 16). Nie ukazuje tylko mocy ludzkiego serca ale jest uczestnictwem w miłosierdziu wyprzedzającym Ojca, we współczującym sercu Chrystusa i niewyrażalnej miłości Ducha Świętego. Jest to odróżniające uczniów Pana: kochać jedni drugich tą samą miłością, jaką kocha Bóg.

Apostolska: jest uczestnictwem w miłości nieskończonej Ojca, który posyła Jezusa, ażeby ludzie mieli życie w obfitości; jest współuczestnictwem serdecznej troski Dobrego Pasterza o zbawienie wszystkich; jest otwarta na strumień miłości, którym działa Duch w świadomości i w historii człowieka.

Dynamiczna: wyraża żywotność ruchu, zdolność zmiany, niezadawalanie się już dokonaniem, nie oddawanie się wygodnictwu w przyzwyczajeniu, unikanie każdej formy przeciętności, ale raczej poszukiwanie, z zapałem i zdolnością tworzenia, tego co jest bardziej konieczne i skuteczne dla odpowiedzenia konkretnie w oczekiwaniu wszystkich młodych i warstwy ludowej. Dla Księdza Bosko to wszystko przyjmuje nazwę oratoryjne serce: jest zapałem, gorliwością, ustawieniem do rozporządzania wszystkimi środkami, poszukiwaniem nowych uczestnictw, zdolnością wytrzymałości w próbach, wolą wznowienia po klęskach, podtrzymywanym i popularnym optymizmem; jest tą gotowością, pełną wiary i miłości, która znajduje w Maryi świetlany przykład darowania samego siebie.

Ks. Bosko człowiekiem więzi

Pierwszym darem, jaki Ksiądz Bosko czyni swoim uczniom jest ta więź ludzka pogodna i serdeczna. Władanie sobą samym pozwala obdarowywać siebie z nadzwyczajną skutecznością obdarowywania, stopniowo, we właściwej więzi o treści duszpasterskiej i sakramentalnej. Jakość wychowawczego spotkania stoi na szczycie jego myśli. „Ci wszyscy, z którymi rozmawiasz zostają twoimi przyjaciółmi”, podpowiada, i „być przyjacielem Księdza Bosko” znaczy wszystko na Valdocco: duchowy zapał, wewnętrzne szczęście, współpracę wychowawczą, radość rodzinną. I jego przekonanie, że duch salezjański „powinien ożywiać i przewodzić naszymi działaniami i każdą naszą rozmową”. Mówi to z mocą w listach do księdza Cagliero i księdza Costamagna w sierpniu 1885 roku. „System uprzedzający niech się stanie własnym każdego z nas.(…). Miłość, cierpliwość, słodycz(…). Ma to znaczenie dla salezjanów wśród nich, wśród wychowanków, i innych, zewnętrznych lub wewnętrznych” . „Staraj się, aby cię kochano”, szepcze do księdza Rua, zostawiając mu testament i wskazując mu tajemnicę sztuki Dobrego Pasterza. Ksiądz Bosko pozostawia, zatem, u kresu życia, jako głębokie przekonanie i pewne cenne dziedzictwo, przeczucie otrzymane we śnie dziewięciolatka. I, w przekładaniu „cnoty więzi” – jako zasadnicze sprawy dialogu wychowawczego i skutecznej współpracy - Ksiądz Bosko okazuje się wspaniałym uczniem Świętego Franciszka Salezego.

Potrzeba ludzi współczesnych

Dziś ubolewa się nad głośnym brakiem więzi i samotnością czyniącymi większy lęk przed śmiercią, zwłaszcza młodych i w podeszłym wieku. Nauki humanistyczne opisują człowieka jako byt więzi. Począwszy już od łona matki, jest on przepełniony więzią. Pewna więź pozytywna go buduje i czyni go szczęśliwym, pewna negatywna go zniechęca i może go zniszczyć. W każdym przypadku, więź stoi w sercu każdego nawiązania kontaktu wychowawczego, każdego wysiłku współpracy, spokoju duchowego rodzinnego jako siła oddziaływania wspólnoty wychowawczej duszpasterskiej. „Trzeba w ten sposób uczynić braćmi w tym samym działaniu kiedy chcemy być ich pasterzami, ojcami i nauczycielami. Klimatem dialogu jest przyjaźń, nawet służba”.

Odpowiedź salezjańska: serdeczność

Słuchanie świeckich i młodzieży czyni nas przekonanymi, że istnieje wielka wola powiązania. I że są w Rodzinie Salezjańskiej liczne doświadczenia, które zakładają nadzieję możliwości wzrastania w takim kierunku, wyrażającym się w pełni – wspólnie razem z świeckimi i na pierwszym miejscu w ich porównaniach - bogactwa serdeczności salezjańskiej i ducha rodzinnego, który jest czerpany. Ona może ryzykować bycie zdegradowaną do czystego narzędzia technicznego, zniewolonego i klucza osobowości drugiego, tak młodego jak dorosłego. Z tego powodu powstaje wypełnienie miłości aż do bycia przekształconym w wyrażeniu prawdziwej duchowości więzi. I jest owocem i znakiem tej czystości pogodnej, tak drogiej Księdzu Bosko, która podtrzymuje równowagę uczuciową i wierność ofiarowaną. W ten sposób wzmocniona i oczyszczona, więź wychowawcza wyraża się tak w spotkaniu osobowym, buduje środowisko kształtujące pobudzające, dodaje odwagi do drogi grupowej, towarzyszy dojrzewaniu powołania.

KRONIKA RODZINNA

STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI SYCYLIA – ĆWICZENIA DUCHOWNE

Tego roku Ćwiczenia Duchowne Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki Wiernych na Sycylii zostały przeprowadzone w dniach 12 do 14 lipca niedaleko Sanktuarium Matki Bożej z Gibilmanna (Cefalú-Palermo), otoczonym opieką przez braci kapucynów. 53 uczestników pochodzących z różnych ośrodków miejscowych: Calatabiano, Canicatti, Capaci, Catania San Luigi, Gela, Modica , Palagonia, Giarre, Marsala, Messina San Luigi i Syrakuzy. Wraz z nimi Regionalni Kierownicy duchowi, siostra Carmelina Capello i ksiądz Edoardo Cutuli , i prezydent Luigina Ciaramella. Tematem, rozwiniętym podczas trzech dni przez księdza Mario Gullo, był: „Wiara Maryi w jej pójściu na spotkanie osób potrzebujących”. Znaczącym jest uczestnictwo w ćwiczeniach grupy młodzieżowej ośrodka Santa Maria La Strada di Giarre, która bierze udział w grupie młodzieżowej ewangelizacji diecezjalnej, a która odnowiła przystąpienie podczas Mszy Świętej sprawowanej w Sanktuarium.

Ksiądz Edoardo Cutuli w swoich wystąpieniach przypomniał, że Czcicieli Maryi Wspomożycielki jest publicznym Stowarzyszeniem wiernych i że każdy członek ma obowiązek poznać regulamin, wyjaśniony i omawiany w trzecim zeszycie Maryi Wspomożycielki. Domagając się jedności i przyjaźni członków, pogłębiania duchowości, ponieważ jeśli organizacja nie ma solidnych podstaw duchowych upada. Ważną jest praca radców miejscowych, z tego powodu powinno się zwracać uwagę kiedy nadchodzi wybór nowej rady, wybierać osoby, które pragną poświęcać się w służbie innym; prezydent nie ma za zadanie nakazywać ale koordynować. We wspólnocie salezjańskiej gdzie są różne rzeczywistości Rodziny Salezjańskiej (Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki, byli wychowankowie, współpracownicy itd. ), wszyscy, mający także różne role, powinni dążyć do tych samych celów bez zazdrości lub panowania. Dla tego powodu dobrze jest poznać kartę tożsamości Rodziny Salezjańskiej. Wszystkie ośrodki miejscowe powinny uczestniczyć w inicjatywach przedstawionych przez radę miejscową: pielgrzymka, ćwiczenia duchowe, chwile łaski wspólnego życia i uczestnictwa. (Nerina Petitto, sekretarz Regionalny Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki).

ODXEL. (INDIA)- „JEDEN DZIEŃ Z MARYJĄ” DLA DZIECI W GOA

18 sierpnia 2013 roku, Enid Varela, prezydent i inni członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych z Odxel, Goa, Inspektorii India-Panjim, zaplanowali „Jeden dzień z Maryją” dla więcej niż 250 dzieci Katechizm i Bierzmowanie z Caranzalem, Goa, Indie. Dzieci podzielone na 15 grup wymachiwały kolorowymi chorągiewkami z obrazem Maryi i z orędziem „Razem, do Jezusa przez Maryję”, podczas gdy maszerowały do sali na nutę hymnu „Idąc z Panem”. Celem tego pomysłu stało się to, aby poznać Maryję, naszą Matkę, i polepszyć jej znajomość wśród dzieci. Tina Costa nauczyła najmniejsze dzieci robić medaliony Maryi Panny z prostego materiału z emalią i okrągłymi tarczami. Inni powinni rozwiązywać zagadki maryjne, łamigłówki i quiz. Dzieci były szczęśliwe z rozwiązania postawionych pytań, współzawodnicząc z innymi grupami. Wiele z nich pokazały niezłą znajomość Maryi. Zwycięzcom dnia zostały dane nagrody specjalne. Także inni otrzymali uznanie i orzeźwiający napój. Entuzjaści członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Odxel, którzy prowadzili spotkanie w e współpracy z Alumnami Księdza Bosko z Panajim (ksiądz Joachim Lobo, kierownik duchowy , Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki-Odxel).

FILIPINY PÓŁNOCNE – SPOTKANIE PRZED ZEBRANIEM

25 sierpnia 2013 roku , w przygotowaniu do 31 Zgromadzenia Krajowego, Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki miało swoje wstępne - spotkanie formacyjne i członków Rady. Rozważanie o „Jezusie Dobrym Pasterzu”, orędzie Papieża Franciszka na Dzień Światowy Młodzieży 2013 i Wiązanka na Rok 2014 zostały przedstawione przez siostrę Marię Aselę B. Chavez, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, Animatorkę Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki-Filipiny Północne. W spotkaniu uczestniczyli członkowie pochodzący z rad następujących: Auxilium – Paranaque, San Idelfonso Parish-Makati, San Juan Nepomuceno-Pasay, San Isidro Labrador-Paranaque, Liceo de Pakil-Laguna i Santa Maria Mazzarello-Tondo, Manila. Zostało ustalone, że na Zgromadzeniu Krajowym tematem tego roku będzie: „Stowarzyszenie Czcicieli Maryi Wspomożycielki: Uczniu, jak Maryja, idź i służ” . 31 Zgromadzenie Krajowe odbędzie się 26 października niedaleko parafii Świętego Jana Bosko w Tondo, Manila, i będzie kierowane przez grupę Św. Marii Dominiki Mazzarello. Ksiądz Nestor Impelido, SDB, Kierownik duchowy Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych- Filipiny przewodniczył Mszy Świętej. Zebranie odbyło się pod przewodnictwem Prezydenta Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych, Marii Junifer L. Maliglig.
FILIPINY: STOWARZYSZENIE CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH BIG DAY(WIELKI DZIEŃ)

Wspólnota wychowawcza Kolegium Maryi Wspomożycielki Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych z Canlubang, Laguna(Filipiny)przyśpieszyła 6 września święto Narodzenia Maryi, w celu umocnienia miłości do Jezusa i Maryi. W ten sposób chciała żyć tematem „Z Maryją, jesteśmy jednym domem, który ewangelizuje”. Celebracja eucharystyczna odbyła się pod przewodnictwem księdza Edwina Ulanday, SDB. Podczas Mszy Świętej zostało przedstawionych 13 młodych członków Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych: prawdziwe błogosławieństwo! Siostra Veneranda wręczyła każdemu członkowi medal Maryi celem przypominania każdemu członkowi macierzyńskiej i serdecznej Maryi w własnym życiu. Popołudniu , podczas spotkania MGS( Młodzieżowego Ruchu Salezjańskiego), Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Juniorzy razem z własnymi animatorami, Siostra Asela Chavez, FMA, i pani Grazia Carandang, kierowały całkowicie gronem studenckim w celebrowaniu święta Narodzenia Matki Bożej w ich Stowarzyszeniu Czcicieli Maryi Wspomożycielki BIG DAY(WIELKI DZIEŃ). Przygotowały sześć warsztatów utworzonych przez różnych pracowników jak zawody mariańskie, rzeczy ciekawe i pogłębianie cnót Maryi. W ten sposób każdy mógł żyć ideałem Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych: pobożnością, naśladownictwem i działaniem. Niech żyje Jezus i Maryja z radością!(S. Asela Chavez, FMA – Animatorka Inspektorialna).

SAN JUAN (ARGENTYNA)

8 września, jednocześnie z świętem Narodzenia Maryi, obchodzi się „Dzień Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych”. W grupach Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Wiernych Inspektorii „Artdemide Zatti”, Argentyna Północna, w tym dniu kandydaci wyrażają swoje przystąpienie jako czynni członkowie „Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki”, po roku przygotowania chrześcijańskiego, salezjańskiego i mariańskiego.

W San Juan, ksiądz Orlando Sanches, dyrektor Kolegium Księdza Bosko, przewodniczył Mszy podczas której dwaj nowi kandydaci poprosili, ażeby zostali dopuszczeni jako czynni członkowie Rodziny Salezjańskiej w Stowarzyszeniu Maryi Wspomożycielki: Beatriz Moreno z Carrillo i Teresa Roldān z Solis. Powiedziały swoje „TAK” przed ołtarzem Dziewicy, zobowiązując się pogłębiać pobożność do Najświętszego Sakramentu i do Maryi Wspomożycielki, do prowadzenia życia chrześcijańskiego według Ewangelii, naśladując Maryję w Jej trosce o młodych, biednych, rodzinę. Kolejno inni członkowie Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki odnowili swoje przyrzeczenie przy pomocy odrębnej modlitwy, którą wyrazili jeszcze raz swoje przyrzeczenie wierności, jak wymaga Ksiądz Bosko, na rzecz młodzieży, rodziny, w domu i w znanych środowiskach: „Maryjo Wspomożycielko, aby być wiernym w swoich przyrzeczeniach kładę moje życie w twoje ręce. Udziel mi swojego matczynego błogosławieństwa i łaski miłowania coraz bardziej Jezusa i moich braci. Amen!” W uroczystości tej towarzyszył Chór, kierowany przez panią Anabel, która ożywiła radosnymi śpiewami celebrację eucharystyczną.(Stella Maris Correa de Recio ADMA-ARN).

WSPÓLNOTA SHALOM (PALAZZOLO-ITALIA)- MISJA EWANGELIZACYJNA

Także w tym roku czterdziestka młodych wspólnoty Shalom z Palazzolo (Brescia), założona przez siostrę Rosalinę Ravasio, kierowała od 5 do 15 września pod przewodnictwem księdza Pierluigi Cameroni, misją ewangelizacyjną w parafii Villa di Serio(Diecezja Bergamo). Spośród tych młodych niektórzy należą do Młodzieżowego Stowarzyszenia Czcicieli Wspomożycielki. Ci młodzi ze wzruszającymi historiami odchyleń i naruszania prawa stają się narzędziami ewangelizacji, ukazując wieczną nowość działania Ducha, spotykając ludzi w swoim otoczeniu życiowym i przybliżając tego, kto jest daleko od Kościoła i wiary. Uczestniczyły także niektóre pary Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki z Turynu i z Nave, którzy przynieśli swoje doświadczenie, podczas gdy ksiądz Roberto Carelli przedstawił dwa znaczące czynniki życia małżeńskiego i rodzinnego.

POLSKA – SALEZJAŃSKI KONGRES CZCICIELI MARYI WSPOMOŻYCIELKI

IV Kongres Czcicieli Maryi Wspomożycielki z hasłem „Maryjo Tobie zawierzamy” miał miejsce minionego 21 września, w parafii Świętego Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim, Inspektoria Warszawska. W Kongresie uczestniczyło około 350 osób z różnych grup Rodziny Salezjańskiej, przybyłych z różnych stron kraju. Kongres się rozpoczął przedstawieniem zaproszonych i hymnem Totus Tuus VI Międzynarodowego Kongresu Czcicieli Maryi Wspomożycielki (Częstochowa 2011). O 10. 30 została celebrowana Eucharystia, pod przewodnictwem wikariusza inspektorialnego, księdza Przemysława Solarskiego, z homilią księdza Janusza Zdolskiego, animatora Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki z Inspektorii Pilskiej. Druga część Kongresu, prowadzona była w auli Instytutu Salezjańskiego, pod przewodnictwem księdza Piotra Przesmyckiego, została zaakcentowana przez różne prezentacje i świadectwa niektórych Córek Maryi Wspomożycielki i Salezjanów. Siostra Teresa Zegzuła, powiedziała o założeniu Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki jako wyrazie wdzięczności Księdza Bosko wobec Maryi Wspomożycielki; siostra Janina Stankiewicz , o więzi Matki Mazzarello z Dziewicą Maryją; siostra Anna Świątek, mówiła o duchu mariańskim Matki Laury Meozzi; podczas gdy siostra Hanna Lewicka ukazała przedstawienie multimedialne o tytule: „Pomnik wdzięczności”. Ksiądz Stanisław Stachal, proboszcz kościoła goszczący Kongres, poruszył zagadnienie pobożności maryjnej w mieście; podczas gdy ksiądz Dariusz Matuszyński, dyrektor szkoły salezjańskiej i wspólnoty salezjańskiej oraz siostra Halina Frąckiewicz, dyrektorka wspólnoty Córek Maryi Wspomożycielki, przedstawili historię dzieł salezjańskich w Sokołowie Podlaskim. Celem wspierania rozprzestrzeniania się treści wyłaniających się na Kongresie wszystkim uczestnikom została doręczona książeczka zawierająca przedstawione propozycje. Kongres został zamknięty błogosławieństwem księdza Solarskiego i zaproszeniem dla wszystkich na przyszłe spotkanie, które nastąpi w Rumi, w Sanktuarium Maryi Wspomożycielki, w maju 2014 roku(Mirosław Hartung).

PORTO NOVO(BENIN) – We wspólnocie Świętego Jana Bosko w Porto Novo(Benin)została zapoczątkowana nowa grupa Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki, składająca się z 14 członków. Kierownikiem duchowym jest ksiądz Santos Marcos.

CHIERI (TURYN) - DOKUMENT HISTORYCZNY

Fotografia dokumentu założenia i przyłączenia Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki domu, Św. Teresa” Córek Maryi Wspomożycielki z Chieri, obecny w zakrystii kaplicy. Dekret, z datą 24 listopada 1914 roku, jest podpisany przez Ks. Pawła Albera, Przełożonego Głównego i drugiego następcę Księdza Bosko. Siostra Marilena Balcet pisze: „Kiedy go zobaczyłam przeszły mnie dreszcze. Jeszcze raz w naszym domu, Matka Boża idzie na przodzie; pierwsza ze statuą posłaną przez Księdza Bosko wcześniej jak przybyły Córki Maryi Wspomożycielki a potem z tym dokumentem Księdza Albera, którego nie wyobrażałam sobie , że może istnieć!”.

WSPOMNIENIE KSIĘDZA JOSĒ SĀNCHEZ RAMOS

30 sierpnia 2013 roku zabrakło, w wieku 85 lat Księdza José Sānchez Ramosa. Salezjanina, który przez różne lata był Kierownikiem duchowym Stowarzyszenia Czcicieli Maryi Wspomożycielki Salezjańskiej Inspektorii w Madrycie. Powierzamy go miłosierdziu Pana i macierzyńskiemu wstawiennictwu Wspomożycielki, której był pobożnym synem i gorliwym apostołem.| HOME PAGE | INFO VALDOCCO |

Visit Nr.